Atestácie

Dňa 6. apríla 2020 získala Filozofická fakulta UKF v Nitre z MŠVVaŠ SR pod číslom 1/2020-AT Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ, v podkategóriách:
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
- učiteľ jazykovej školy.
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo