Atestácie

Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti FF UKF požiada MŠVVaŠ SR o vydanie oprávnenia na organizovanie atestácií, ktoré sa budú realizovať v súlade s novým zákonom a vykonávacím predpisom (vyhláškou).

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook