Workshopy pre praktikov na katedre translatológie

Začiatok júna sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre niesol v znamení Letnej školy audiovizuálneho prekladu. Na pôde katedry translatológie sme privítali významné odborníčky v oblasti audiovizuálneho prekladu, ktoré viedli workshopy zamerané na dabing, audiokomentár či titulkovanie. V utorok 1. júna 2021 v rámci modulu Preklad scenára a dabingový preklad sa o svoje vedomosti s praktikmi a praktičkami podelila Mgr. Lucia Paulínyová, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, uznávaná dabingová prekladateľka a úpravkyňa dialógov. V dopoludňajšej časti workshopu sa sústredila na preklad scenára a na praktických ukážkach zmenila pohľad na slovenčinu nejednému účastníkovi a účastníčke workshopu. V popoludňajšej časti sa Dr. Paulínyová zamerala na dabingovú úpravu a nezabudla sa podeliť o skúsenosti z praxe. Nebola núdza ani o zábavu, účastníci a účastníčky identifikovali slovenských dabingových hercov a herečky podľa hlasu a priraďovali k nim zahraničných hercov či herečky, ktoré dabujú. Oboznámili sa však predovšetkým s umením dabingovej úpravy a postupmi pri vytváraní synchronizácie s pohybmi pier hercov, čo je skutočne náročná úloha.
Dabing  alina
Streda 2. júna 2021 patrila Dostupnosti obsahu a mediálnych služieb. V dopoludňajšej časti prednášku viedla vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre Mgr. Emília Perez a venovala sa nielen dostupnosti ako dôležitému konceptu v uvažovaní o kultúre, umení a komunikácii, ale aj titulkovaniu pre sluchovo znevýhodnených divákov. Účastníci a účastníčky nahliadli na tento špecifický typ prekladového transferu práve s prihliadnutím na komunikačné potreby publika, umeleckej komunikácie v audiovizuálnych médiách, ako aj formálnych osobitostí titulkov. Oboznámili sa taktiež s prácou s možnými titulkovacími softvérmi. V popoludňajšej časti viedla workshop Dr. Francesca Raffi z Univerzity v Macerate v Taliansku, ktorá patrí medzi špičkové európske pracoviská v oblasti inklúzie a dostupnosti. Dr. Raffi sa zamerala na publikum so zrakovým znevýhodnením a jeho potreby v (nielen) umeleckej komunikácii. Prakticky orientovaný workshop predstavil postupy a stratégie tvorby audiokomentára pre živé predstavenia, ako aj pre audiovizuálne diela v televíznom vysielaní či premietaní v kinách.
titu  titulkovanie
Štvrtok 3. júna 2021 viedla tretí deň letnej školy venovaný praktikom a praktičkám dopoludnia Dr. Emília Perez, a to vo workshope venovanom prekladovým titulkom. Účastníci a účastníčky sa dozvedeli nielen o prekladovej a formálnej, ale i pragmatickej stránke titulkovania a oboznámili sa s voľne dostupnými titulkovacími softvérmi, ich výhodami i nevýhodami. Popoludňajšiu časť workshopu viedla Dr. Alina Secara z Viedenskej univerzity, ktorá účastníkom a účastníčkam predstavila nový titulkovací softvér od spoločnosti Zoo Digital, založený na systéme ukladania dát a práce na cloude. Účastníci a účastníčky si v ňom vyskúšali tvorbu šablóny i následné nasadenie titulkov.
Pre všetkých, ktorí sa Letnej školy audiovizuálneho prekladu 2021 zúčastnili, bola v spolupráci s Mediálnym centrom FF UKF v Nitre pripravená diskusia na tému Autorské práva v AVP a ich ochrana a Profesijné aspekty práce prekladateľa audiovizuálnych textov: aktuálne výzvy a problémy prekladateľov na Slovensku a v Európe s Mgr. Luciou Miklasovou z autorskej spoločnosti LITA a prekladateľkou PhDr. Miroslavou Brezovskou. Diskusiu moderovala Dr. Emília Perez a účastníkov a účastníčky zaujal pohľad na audiovizuálne dielo ako duševné vlastníctvo prekladateľov po jeho odovzdaní, ako aj súčasné výzvy v čoraz viac globalizovanej profesii, silne ovplyvnenej príchodom nových nadnárodných vysielateľov.
LITA2  Lucka
Tohtoročnej Letnej školy audiovizuálneho prekladu pre praktikov sa zúčastnilo takmer 50 prekladateľov a prekladateliek z celého Slovenska, ktorí v spätnej väzbe ocenili kvalitu podujatia i jeho spracovanie. Mnohí z nich sa taktiež zúčastnili nadväzujúceho podujatia zameraného na učiteľov a lektorov s názvom Od prekladu k dostupnosti, ktoré sa pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie uskutočnilo v piatok 4. júna 2021.
Letná škola audiovizuálneho prekladu 2021: Preklad, technológie a inklúzia bola podporená finančným príspevkom z Fondu Lita:
lita 
Text a foto: Mgr. Mária Koscelníková, FF – Katedra translatológie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem