Takmer 400 registrovaných účastníkov z 54 krajín

Letnej školy audiovizuálneho prekladu pre učiteľov a lektorov organizovanej šiestimi programami zo siete European Master's in Translation (EMT) sa zúčastnilo takmer 400 účastníkov nielen z celej Európy, ale aj z Austrálie, Argentíny, Brazílie, Kanady, Čile, Indonézie, Peru, Kataru, Saudskej Arábie, USA, Venezuely, Číny či Singapuru. Podujatie sa tak zaradilo medzi najväčšie odborné podujatia univerzity s bohatou medzinárodnou účasťou.
1
Katedra translatológie FF UKF v Nitre ako iniciátor a hlavný organizátor podujatia spolu s partnermi z Kaunaskej technologickej univerzity, Vyššieho inštitútu účtovníctva a správy v Porte, Univerzity medzinárodných štúdií v Ríme, Viedenskej univerzity a Antwerpskej univerzity vytvorili pre medzinárodnú komunitu sériu workshopov zameraných na vzdelávanie v oblasti audiovizuálneho prekladu a dostupnosti médií, ktoré by malo reflektovať súčasné technologické trendy v odvetví, ako aj v mediálnej praxi. Prvý ročník podujatia s podnázvom Technológie a postupy v školení v oblasti AVP a dostupnosti médií sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu uskutočnil online, a to 4. júna 2021. Podujatie finančne podporilo Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie, vďaka čomu mohlo byť dostupné širokej skupine divákov, a to zdarma. Zabezpečené bolo simultánne tlmočenie do slovenského jazyka, živý prepis pre divákov so sluchovým znevýhodnením a audio-popisy pre divákov so zrakovým hendikepom.
7
Počas celého dňa na podujatí vystúpilo 11 expertov z akademického prostredia, inštitúcií EÚ či mediálneho sektora. Vo svojich prednáškach a workshopoch analyzovali potreby prekladateľskej a mediálnej praxe, stratégie v Európskej únii, špecifiká vzdelávania v tejto oblasti, ako aj nástroje a technológie v AVP. Ďalší ročník podujatia z predstavenej série Od prekladu k dostupnosti: EMT Letná škola pre učiteľov a lektorov ohlásili organizátori na rok 2023, opäť v spolupráci s Katedrou translatológie FF UKF v Nitre, tento raz usporiadaný na Univerzite medzinárodných štúdií v Ríme.
Organizačný výbor:
Hlavná organizátorka a garantka podujatia: Mgr. Emília Perez, PhD.
Organizačný tím:
Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Mgr. Jana Ukušová, PhD.
Mgr. Mária Koscelníková
Mgr. Matej Martinkovič
Text: PhDr. Andrej Zahorák, PhD., FF – Katedra translatológie
Foto: Mgr. Mária Koscelníková, FF – Katedra translatológie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem