Technológie budúcnosti a ich vplyv na komunikáciu

Už dlhšie sa hovorí o tom, že v budúcnosti nastane zmena v používaní komunikačných zariadení. Predpokladá sa presun hardvéru z našich rúk do našich očí a uší či schopnosť inteligentných okuliarov a slúchadiel prekladať slová inej osoby, akoby s nami hovorila v našom jazyku. Nastane tak éra človek-stroj, v ktorej budú technológie schopné s ľuďmi viesť čoraz zložitejšie rozhovory. Práve touto problematikou sa zaoberá tím informatikov a jazykovedcov z 52 krajín sveta, združených v novovytvorenej medzinárodnej sieti LITHME (Language in the Human-Machine Era – Jazyk v ére človek-stroj). Jej súčasťou je aj prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., zamestnanec Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF.
Prvým významným krokom odborníkov je vydanie otvorenej prognostickej správy s názvom Úsvit éry človek-stroj, ktorej spoluautorom je aj prof. Štefan Beňuš, pôsobiaci na Filozofickej fakulte UKF a v Ústave Informatiky SAV. Odborníci v správe popisujú súčasný stav a pravdepodobné budúce trajektórie rôznych jazykových technológií pre písané, hovorené, haptické a posunkové formy jazyka. Publikácia je určená aj pre tvorcov politík a širokú verejnosť. Správa zároveň objasňuje kritické otázky, ako sú nerovnosť prístupu k technológiám, súkromie, bezpečnosť a nové formy podvodov a kriminality.
clovek stroj era
Na základe súčasného a predpokladaného vývoja technológií načrtli odborníci dve bezprostredné zmeny v ľudskej komunikácii, a to komunikáciu sprostredkovanú technológiami a rozprávanie sa priamo s technológiami. Podľa výskumníkov to v praxi môže znamenať, že zariadenia, ktoré nosíme na sebe alebo so sebou, sa budú aktívne zúčastňovať na našich rozhovoroch. Realitou sa tiež stane rozprávanie s realistickými postavami vo virtuálnej realite či zložitejšie rozhovory a diskusie s chatbotmi.
Viac si o tejto zaujímavej téme blízkej budúcnosti môžete prečítať na webe Slovenskej akadémie vied.
Spracovala: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: lithme.eu

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem