„Rasizmus sa týka nás všetkých!“

Študentky a študenti nitrianskej germanistiky sa 23. apríla 2021 aktívne zúčastnili online workshopu na tému rasizmu pod názvom „Rassismus geht uns alle an!“. Organizátorom workshopu bol Maximilian Rössler, kultúrny manažér Inštitútu zahraničných vzťahov (ifa) pri Spolku karpatských Nemcov. Na workshope sa diskutovalo o tom, ako v spoločnosti vznikajú xenofóbne nálady a diskriminačné postoje a aký vplyv majú na život jednotlivca a dotknutých skupín. Účastníčky a účastníci workshopu mali možnosť vyjadriť sa o. i. k tomu, aké skúsenosti majú s prejavmi rasizmu či diskriminácie. V druhej časti interaktívneho workshopu sa v teamovej práci zamýšľali nad tým, ako môže jednotlivec a spoločnosť intervenovať proti nekritickému preberaniu predsudkov a stereotypov voči predstaviteľom iných národností, národnostných menšín, etnických skupín či rodovej príslušnosti. Kreativita účastníčok a účastníkov workshopu sa nakoniec ukázala v plnej miere v návrhoch kampane boja voči rasizmu a diskriminácii. Realizácia najoriginálnejších nápadov bude podporená finančne. Študentky a študentov germanistiky viedli mentorsky Yannick Baumann, M.A., lektor nadácie DAAD a Mag. Elisabeth Vergeiner, lektorka nadácie OeAD, obaja z Katedry germanistiky FF UKF. O úspešnej realizácii workshopu informoval aj Národnostný magazín RTVS 8. mája 2021.

Rassismus Poster

Workshop Rassismus

 
Text: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., vedúca Katedry germanistiky FF UKF
Snímky obrazovky: Mag. Katrin Litschko, šéfredaktorka magazínu Karpatenblatt

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem