Podcasty a ich variabilita v online priestore

Úspešná projektová spolupráca dvoch katedier Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Katedry germanistiky, Katedry žurnalistiky a časopisu Karpatenblatt pokračovala ďalším spoločným podujatím. 4. mája 2021 dopoludnia sa online priestor znova zaplnil rozprávaním o podcastoch.
Workshop pozostával z troch hlavných častí. Poslucháčky a poslucháči študijných programov nemčina v hospodárskej praxi a žurnalistika si najskôr vypočuli prednášku PhDr. Daše Nováčikovej, PhD., ktorej názov znel Podcasty ako (znovu)objavený žáner slovenskej žurnalistiky. Dr. Nováčiková okrem stručnej histórie podcastov priblížila študentom postavenie podcastov v slovenskom mediálnom priestore. Poukázala na konvergenciu médií a ich vzájomné prepájanie obsahov, ktoré produkujú. Okrem toho si všímala i žánrový rozmer podcastu, ktorý rozoberala z viacerých hľadísk. Po prednáške sa uskutočnila beseda spojená s diskusiou. Hosťami boli redaktori Denníka SME Nikola Bajánová a Tomáš Prokopčák. Študentom detailne priblížili tvorbu podcastov. Na konkrétnych príkladoch dokumentovali, že pri podcastoch naozaj nejde o jednoduchý proces ich kreovania. Poukázali najmä na dôslednosť a budovanie kvality. Študentom ozrejmili, že každá tvorba musí mať svoj scenár, štruktúru, dobrý námet i stanovený cieľ. O podcastoch hovorili ako o službe poslucháčovi. Vo svojom rozprávaní zdôraznili dôležitosť príbehu v podcaste, význam toho, aby podcast čo najlepšie znel a zároveň bol poslucháčovi ponúknutý i atraktívny obsah. Tretia časť podujatia bola zameraná na úpravy a postprodukciu podcastov. Študenti si priamo vyskúšali prácu s programom na nahrávanie a úpravu zvuku, vyskúšali si, ako sa pracuje so strihom a inými úpravami počas jednotlivých fáz produkovania podcastu. Online workshop pod názvom Od rozhovoru po epizódu podcastu odborne viedla Katrin Litschko, šéfredaktorka časopisu Karpatenblatt.
Workshop z cyklu „Ohren auf für Podcasts“ je jedným z výstupov projektu KEGA 029UKF-4/2019 Rozvíjanie mediálnej a jazykovej kompetencie v medziodborovom štúdiu hospodárskej nemčiny a žurnalistiky – tvorba audio- a video-podcastov.

Tomáš Prokopčák a Nikola Bajánová počas besedy 2021 05 04 o 11.19.46

Prednáška Nováčiková 2021 05 04 o 10.11.05

Mag. Katrin Litschko

 
Text: PhDr. Daša Nováčiková, PhD., Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre, riešiteľka projektu
Snímky obrazovky: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Katedra germanistiky FF UKF v Nitre, zodpovedná riešiteľka projektu, PhDr. Daša Nováčiková, PhD., Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre, riešiteľka projektu
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem