Hispanisti opäť v akcii

V dňoch 3. – 5. mája 2021 sa uskutočnil už 12. ročník Dní hispánskej kultúry (ďalej len DHK). Po minuloročnej pauze, vynútenej epidemickou situáciou, sa organizátori podujatia – Katedra romanistiky FF UKF v Nitre a OZ Romanistica Nitriensia – rozhodli zrealizovať ho po prvý raz v online podobe. A ako sa ukázalo, v hispanistickej komunite na Slovensku ide naozaj o obľúbenú udalosť s pevným zázemím. Svedčí o tom jednak početná účasť z externého prostredia, ale aj skutočnosť, že záštitu nad tohtoročnými DHK opätovne prevzal veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku J. E. Luis Belzuz de los Ríos, ktorý sa prítomným prihovoril počas ich oficiálneho otvorenia. Vedenie fakulty na otvorení reprezentoval prodekan pre medzinárodné vzťahy prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., ktorý ocenil ambíciu organizátorov popasovať sa so súčasnými pandemickými opatreniami a podujatie opätovne priviesť k životu.
Že išlo o „akciu“ plnú života, potvrdzuje počet účastníkov-študentov z celého Slovenska, ako aj ich spätná väzba. Osobitú dynamiku dali v tomto zmysle podujatiu jazykové kvízy Ako chutí Španielsko? a Sviatkuj so Španielmi!, ktoré pripravili a viedli Laura Gavroňová a Rebeka Vlahy, študentky Katedry romanistiky FF UKF. V pondelok a v utorok dopoludnia sa ich zúčastnilo vyše dvesto študentov stredných škôl (Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej; Bilingválne slovensko-španielske gymnázium v Novom Meste nad Váhom; Gymnázium bilingválne, T. Ružičku v Žiline; Gymnázium Párovská 1 v Nitre; Gymnázium Konštantínova 2 v Prešove, Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi a Spojená škola v Nitre) a desiatky žiakov Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre. Študenti umiestnení na prvých pozíciách sa už teraz veľmi tešia na letný jazykový kurz španielskeho jazyka, ktorý predstavuje hlavnú výhru.
Spolupráca medzi Katedrou romanistiky UKF a strednými školami vyústila v uplynulých mesiacoch aj do organizácie 1. ročníka umeleckej súťaže v tvorivom písaní a fotografii na tému Mesto a ja, ktorú iniciovala Sonia Ruiz Parra, lektorka MAEC-AECID na UKF. Májové DHK boli tou správnou príležitosťou pre vyhlásenie výsledkov súťaže, ako sa na nich dohodla porota tvorená pedagógmi z Katedry romanistiky a dr. Petrou Baďovou z ÚLUK-u. Výhercom z radov študentov gymnázií i našej univerzity srdečne blahoželáme!
 
Program DHK 2021 bol postavený rozmanito a tvorivo, pričom nesledoval len cieľ zaujať potenciálnych študentov o štúdium či budovať živé hispanistické vzťahy v celoslovenskom kontexte. Zámerom organizátorov bolo ponúknuť podnetné a formujúce témy aj pre aktuálnych študentov hispanistiky na UKF a, ideálne, zapojiť do organizácie aj ich. Okrem autoriek kvízu sa do prípravy DHK aktívne zapojili aj ďalšie tri študentky Katedry romanistiky FF UKF: Petra Ožvoldíková ponúkla jazykové zručnosti i kontakty nadobudnuté počas pôsobenia v medzinárodnej dobrovoľníckej organizácii AIESEC a spolupodieľala sa na organizácii rýchlokurzu španielskeho jazyka, ktorý z Mexika viedla študentka Montse Legorreta. Petra Ožvoldíková (spolu s Máriou Rozikovou, tiež členkou AISEC a študentkou UKF) súčasne túto najväčšiu mládežnícku organizáciu v rámci osobitného bodu programu predstavila. Danuta Dzis sa postarala o sympatické hudobné predely medzi jednotlivými aktivitami DHK. O svoje skúsenosti zo štipendijného pobytu na Kube sa v stredu v rámci prezentácie – Kuba: keď ju zažiješ, zamiluješ si ju – podelila Veronika Simanová.
Tóny karibskej hudby uviedli aj diskusiu na tému Pohľad na Kubu v perspektíve, v rámci ktorej pedagógovia Katedry romanistiky UKF doc. Martin Štúr a dr. Zuzana Civáňová hostili kolegyne z Katedry politológie a euroázijských štúdií dr. Máriu Kočnerovú a dr. Radoslavu Brhlíkovú. Keďže všetci zúčastnení absolvovali pracovný pobyt na Kube, v rámci diskusie predstavovali osobné i odborné pohľady na situáciu v bohatých súvislostiach.
Študentom hispanistiky na UKF boli adresované aj viaceré výstupy zamerané na prehĺbenie poznatkov z oblasti španielskeho jazyka, literatúry i umenia. Prednáška španielskej prof. Natalie Alarcón z Univerzity v Castilla-La Mancha predstavila študentom i pedagógom aktuálne prístupy k učeniu (sa) slovnej zásoby, pričom sa opierala o dlhodobý výskum v rámci projektu CORADE (Corpus Oral de Aprendientes de Español /Orálny korpus študentov španielčiny), do ktorého sa v tomto roku zapojila aj Katedra romanistiky FF UKF. Workshop Césara de Miguel Santosa, doktoranda katedry, sa zameral na vybrané výrazy súčasnej hovorovej španielčiny, ich kontextualizáciu aj praktické cvičenia.
Pozoruhodným umeleckým zážitkom DHK bolo divadelné predstavenie New York, ego fui (v premiére na youtube 3. mája). Poetický koncert herečky (i našej lektorky) Sonii Ruiz Parra a klaviristky Cristiny Rodríguez Chacón inšpirovala tvorba španielskych básnikov tematicky zviazaná s týmto sugestívnym americkým mestom. Po predstavení nasledovala beseda s oboma autorkami, ktorú viedol doc. Mirko Lampis z Katedry romanistiky FF UKF. Do knižnice súčasnej španielskej poetky Sary Toro, aktuálne vyučujúcej na Univerzite ELTE v Budapešti, mohli účastníci DHK nahliadnuť počas jej interaktívnej prednášky, v rámci ktorej ich previedla tvorbou súčasných španielskych poetiek.
Záverečná hodina 12. ročníka DHK patrila spojeniu literatúra a preklad. Realizovalo sa v podobe rozhovoru pod názvom Stretnutie so sv. Teréziou: s prekladateľkou diela sv. Terézie Ávilskej do slovenčiny Silviou Brodňanovou sa rozprával televízny moderátor a dramaturg Ján Knapík. Účasť odbornej i širšej verejnosti naprieč Slovenskom ukázala potenciál témy v rozličných aspektoch, predovšetkým však v otázke výrazového a významového uchopenia jazyka mystickej skúsenosti. Stretnutie bolo výstupom z projektu doc. Magdy Kučerkovej z Katedry romanistiky FF UKF s názvom Poetika mystickej skúsenosti a literárne podoby mystagógie (VEGA 1/0514/19).
Organizačný výbor DHK srdečne ďakuje partnerom za podporu podujatia a všetkým zúčastneným za príjemne strávené chvíle. Hoci platí, že osobný kontakt nič nenahradí, tohtoročné DHK vo virtuálnom priestore dali podujatiu nový, inšpiratívny rozmer.
Magda Kučerková
Zuzana Civáňová

Cartel definitivo DCH

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem