ŠVOUČ 2021

Mimoriadne dôležitým procesom v živote fakulty je systematické vedenie študentov k vedeckovýskumnej práci. Fakulta pravidelne organizuje pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia súťaže ŠVOUČ, kde sú predložené práce hodnotené oponentmi a obhajoby prác sa konajú pred odbornými komisiami. Ide o najvýznamnejšie podujatie našej fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť študentov. Filozofická fakulta tak pokračuje v zavedenom systéme, ktorého cieľom je zapojiť študentov s výbornými študijnými výsledkami a s výsledkami v súťažiach ŠVOUČ do vedeckej práce na katedrách, ktorá je podporená formou mimoriadneho štipendia. Cieľom je motivovať študentov k vedeckej práci a pripravovať budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.

Do súťaže, ktorá sa konala v dňoch 22. – 26. marca 2021, sa prihlásilo 196 študentov so 178 prácami. Súťažilo sa online formou v 22 sekciách na všetkých katedrách. Poslucháči mali možnosť vypočuť si mnoho pútavých prezentácií. Víťazné práce budú uverejnené v špeciálnych vydaniach. Víťazom srdečne gratulujeme!

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem