Katedra histórie prispela k skúmaniu minulosti nášho regiónu

Riešiteľský kolektív Katedry histórie FF UKF v Nitre v rámci projektu VEGA Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938-1939) na príklade Ponitria doplnil, prehĺbil a rozšíril doterajšie poznatky o období slovenskej autonómie vo viacerých oblastiach. V publikácii, na ktorej vzniku sa podieľali doc. A. Kičková, dr. Z. Hasarová, dr. A. Mikulášová, doc. M. Hetényi, doc. R. Arpáš a dr. M. Palárik, autori poukázali, že pri zmene mocenských pomerov a ich prijímaní obyvateľstvom v skúmanom regióne bol významným faktorom práve postoj týchto občanov k politike ľudovej strany v dlhšom časovom horizonte. Keďže v oblasti Ponitria mala ľudová strana tradične silné zázemie, uchopenie moci jej predstaviteľmi sa preto stretlo s väčšinovým súhlasom alebo minimálne tolerovaním zo strany miestneho obyvateľstva.
Autor textu: doc. PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D.
obalka arpas

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem