Štátne skúšky na UKF v AR 2020/2021

S ohľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu pripravuje univerzita štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu podľa platného harmonogramu od 19. mája 2021 v dištančnej forme prostredníctvom univerzitného videokonferenčného systému UKF (MEET).
Výnimky pre konanie prezenčnej formy štátnej skúšky určujú dekani fakúlt a študenti budú o výnimkách informovaní prostredníctvom fakultných webov. V prípade pozitívneho vývoja pandemickej situácie budú študenti o prípadných zmenách formy štátnych skúšok informovaní najneskôr do 30. apríla 2021.
Predmety štátnej skúšky v jednotlivých študijných programoch, ako aj tézy štátnych skúšok, sú zverejnené v AIS.
Podrobné informácie o realizácii štátnych skúšok a metodické pokyny budú zverejnené na webových sídlach fakúlt. O zaradení na termín do konkrétnej komisie pre štátne skúšky po splnení predpísaných študijných povinností budú študenti informovaní fakultou prostredníctvom Akademického informačného systému, prípadne ďalšími elektronickými prostriedkami, preto odporúčame študentom pravidelne sledovať AIS, svoj študentský mail a webové stránky fakulty.
Záverečné práce v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia odovzdávajú študenti, podľa čl. 7 Smernice 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, v elektronickej forme prostredníctvom AIS, a to do 17. apríla 2021. Licenčná zmluva k záverečnej práci sa rovnako vytvára len v elektronickej podobe.
Text: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie
 
Uverejnené: 17. marca 2021

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem