Prvé dištančné Dni otvorených dverí na Filozofickej fakulte UKF v Nitre

Výnimočná situácia si žiada výnimočné opatrenia. Tento fakt už nikoho z nás po roku stále úradujúcej celosvetovej pandémie neprekvapuje, hoci mnohí si stále neprivykli na neštandardnosť nášho bežného života. To, čo nám chýba najviac, je priamy, živý kontakt tvárou v tvár, nesprostredkovaná sociálna interakcia, skúsenosti, ktoré nefiltrujú obrazovky. Chýba nám dokonca aj ostych, nervozita či obava, ktorú bežne pociťujeme pri vstupe do nového prostredia. Všetkých týchto prirodzených vedľajších nie však nedôležitých efektov Dní otvorených dverí sme sa síce tento rok museli vzdať, odmietli sme však rezignovať na možnosť osloviť uchádzačov o vysokoškolské štúdium a vytvorili sme online udalosť.
Jednotlivé pracoviská prezentovali počas dvoch dní svoje študijné programy a možnosti študentského života spojené so životom katedry, ktorý presahuje rámce priamej výučby. Využili za týmto účelom rôzne platformy, ktoré fakulta využíva vo svojom dištančnom vzdelávaní, vrátane celouniverzitného systému meet.ukf. Najdôležitejším benefitom celej online udalosti sa stalo jej zdieľanie v čo najširšom virtuálnom priestore a zároveň s predĺženou životnosťou. Uchádzači ocenili predovšetkým možnosť zapojiť sa do živých diskusií, čety v jednotlivých virtuálnych miestnostiach fungovali v oboch dňoch nepretržite počas celého programu. Väčšina prezentácií, diskusií a ďalších formátov bola streamovaná prostredníctvom youtube a v podobe záznamov alebo ich zostrihov sú tieto prístupné pre uchádzačov aj naďalej. Stránka venovaná fakultným Dňom otvorených dverí https://www.dod.ff.ukf.sk/ je aktívna až do 15. augusta 2021 a okrem linkov na záznamy obsahuje aj množstvo ďalších rozširujúcich informácií o možnostiach štúdia na FF UKF v Nitre v ak. roku 2021/2022.
Hoci sa dennodenne potvrdzuje, že priama, nesprostredkovaná skúsenosť je nenahraditeľná, platforma virtuálnej udalosti Dňa otvorených dverí ponúkla aj zopár výhod. Náš online priestor navštívili aj uchádzači z najvzdialenejších končín Slovenska a celkový počet zvedavcov, ktorí dosiaľ prijali naše pozvanie, je v porovnaní s predošlým rokom zaznamenateľne vyšší, pričom pomyselná brána na FF UKF v Nitre je stále otvorená.
vedenie fakulty

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem