Za pánom profesorom Ivanom Sulíkom

Prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc., bol významný literárny kritik, historik, publicista a kľúčová osobnosť Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorú s podporou vtedajšieho vedenia vysokej školy v roku 1995 založil. Stal sa tak jej prvým vedúcim a katedru viedol až do roku 2004.

Jeho jedinečný, nezameniteľný odkaz pretrváva dodnes.

IvanSulikMladsia


Naposledy pôdu svojej alma mater navštívil 24. októbra 2019, keď vystúpil počas odborného seminára k 25. výročiu založenia Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre: „Spomínam si na krásne okamihy, keď zakladajúci pracovníci katedry a študenti spolu tvorili nezabudnuteľný tím priekopníkov premosťujúcich cestu do budúcnosti. Boli to pre mňa nezabudnuteľné chvíle kolektívneho vzájomného porozumenia. Semináre, prednášky, otázky, odpovede, mágia zvedavosti, diskusie, skúšky – všetko bolo nové, začas pokryté vzrušením nadšených, zvedavých objaviteľov. (...) Naozaj nepreháňam, keď poviem, že po otvorení jednoodborového štúdia sa v nasledujúcich rokoch rozvíjal slobodný príbeh naplnený personálnou solidaritou a rozširovaním i zvyšovaním úrovne štúdia.“
Prof. Ivan Sulík bol vzácnym človekom, z ktorého sršal entuziazmus a zapálenie pre zmysluplné, cieľavedomé konanie. Ambiciózne stál na začiatku zrodu novej katedry, čo naozaj nebola jednoduchá úloha. V tom čase chýbali študijné materiály, priestory i personálne zabezpečenie. Profesor Sulík kreoval, premýšľal. Boril sa s problémami, ktoré riešil s nadhľadom a so šarmom jemu vlastným. Tí, ktorí mali česť ho (s)poznať a stráviť s ním určitý čas, vedia, že odmietal povrchnosť a vždy vyžadoval k práci zodpovedný, pedantný prístup. Bol „otcom“, stmeľujúcim prvkom, ktorý viedol vynikajúci kolektív. Spolu s ostatnými členmi katedry položil stabilné základy k tomu, aby sa nitrianska žurnalistika v krátkom čase úspešne etablovala v slovenskom i zahraničnom akademickom priestore.
Vo svojich poslucháčoch sa snažil vzbudiť elán a zdravú ctižiadostivosť, ktorá mu imponovala. V textoch, ktoré sa mu dostali do rúk, nemal rád klišéovité alebo všeobecné, vágne, nič nehovoriace konštatovania. Vždy sa usiloval o to, aby študent nebol len pasívnym prijímateľom počutého, ale hľadal vlastné riešenia, nachádzal argumenty, podstatu a súvislosti. I keď to niekedy prinášalo naozaj veľa intenzívnej práce. Svojich zverencov si získal prirodzenou autoritou, empatiou, priateľským a rovnocenným prístupom. Neustále v nich udržiaval živý záujem, oduševnenie z tvorby niečoho nového.
Katedru viedol s istotou a jasným smerovaním. Vytváral priestor, kde pedagógovia i poslucháči v príjemnej a empatickej atmosfére analyticky premýšľajú, rozvíjajú schopnosť kritickej reflexie, navzájom sa povzbudzujú, posúvajú vpred, nadobúdajú nové zručnosti, kreujú svieže nápady, cibria komunikačné schopnosti, no najmä uchovávajú „intelektuálnu suverenitu“ a v súčasnosti nesmierne dôležité morálne hodnoty.
Ivan Sulík zostane navždy hlboko zapísaný v srdciach stoviek študentov i v srdciach jeho kolegov.
Ďakujeme Vám, pán profesor, česť Vašej pamiatke.
Text: PhDr. Daša Nováčiková, PhD., za kolektív Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre
Foto: Peter Procházka, litcentrum.sk

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem