Webinár Divadlo a deti

Dňa 7. 12. 2020 usporiadala Katedra slovenského jazyka a literaúry prostredníctvom platformy Meet UKF webinár so študentmi, ktorý viedol MgA. Miroslav Jindra z Katedry českého jazyka a literatúry MU v Brne a JAMU v Brne. Podujatie s názvom Divadlo a deti – literatúra ako východisko pre tvorbu divadla s deťmi sa nieslo v znamení spoznávania divadelnej adaptácie literárnej predlohy s praktickou ukážkou zo svetovej literatúry pre deti a mládež. Pozornosť bola venovaná problematike pojmu adaptácia z hľadiska literárnovednej terminológie a používania v oblasti divadla, kritériám výberu literárnej predlohy pre inscenačnú tvorbu, ako aj všeobecným a špecifickým atribútom divadelného súboru, divadelných a životných skúseností jednotlivých členov súboru, kategórii talentu a pod. Súčasťou webinára bola práca s textom s využitím sci-fi poviedky amerického spisovateľa Raya Bradburyho: Celé leto v jedinom dni. Na základe umeleckej textovej ukážky si účastníci robili reflexívne záznamy (výtvarné alebo textové), po nich nasledoval rozbor a diskusia nad jednotlivými aspektmi predlohy, praktická práca s postavami a situáciami.  Odborné interaktívne stretnutie bolo podporené projektom KEGA č. 021UKF-4/2019 Literárna konštrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch.
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem