Netradičný literárny workshop na Katedre germanistiky

11. novembra 2020 sa na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 uskutočnil 6. interaktívny workshop nemeckej literatúry pre deti a mládež s názvom Online-Literaturworkshop – ,Tschick՚ von Wolfgang Herrndorf. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa tohtoročný workshop realizoval v online podobe na platforme Microsoft Teams. Na príprave a realizácii sa aktívne podieľali Yannick Baumann, M.A., lektor DAAD a interné doktorandky Mgr. Anikó Ficzere a Mgr. Erzsébet Szabó v úzkej spolupráci s PaedDr. Julianou Greňovou z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Podujatie bolo podporené projektmi APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku a VEGA 1/0062/19 Intervenčný program na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku. Organizátori pripravili a prezentovali pútavé interaktívne úlohy, pri ktorých žiaci Gymnázia sv. Cyrila a Metoda mali možnosť vyjadriť svoje názory na mladých hrdinov literárneho diela ,Tschick՚ a mohli si o. i. vyskúšať techniku kreatívneho písania. Jednotlivé úlohy boli sprostredkované pomocou aplikácií ako learningapps, mentimeter a cryptpad. Na konci workshopu mali žiaci priestor na ohodnotenie celého priebehu workshopu, použitých aplikácií a miery zdokonalenia svojich jazykových a komunikačných zručností. Veríme, že inovatívne spracovanie témy, angažovaný prístup organizátorov a uvoľnená atmosféra počas workshopu vzbudili záujem našich, dúfajme, budúcich študentov germanistiky o nemeckú literatúru. Organizátori workshopu sa s PaedDr. Julianou Greňovou dohodli na príprave ďalších spoločných zaujímavých aktivít.
kger ekonf1

kger ekonf2

kger ekonf3

 
Text: Mgr. Erzsébet Szabó, Mgr. Anikó Ficzere (KGER FF UKF)
Foto: PaedDr. Oľga Wrede, PhD. (KGER FF UKF)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem