Ruština na križovatke kultúr

Dňa 12. novembra 2020 sa pod záštitou katedry rusistiky FF UKF v Nitre konal okrúhly stôl Ruština na križovatke kultúr. Podujatie bolo organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v spolupráci so Segedínskou univerzitou (Segedín, Maďarsko) a Volgogradskou štátnou sociálno-pedagogickou univerzitou (Volgograd, Rusko). Ústrednou témou okrúhleho stola sa stali aktuálne otázky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v krajinách Európskej Únie, v Rusku a v Bielorusku.
Na úvod privítal všetkých hostí prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. a vedúca katedry rusistiky prof. Natália Muránska, PhD., a popriali veľa úspechov domácim i zahraničným kolegom.
Podujatie zahájil príspevok vedúcej katedry ruského jazyka ako cudzieho a riaditeľky Inštitútu medzinárodného vzdelávania Volgogradskej štátnej sociálno-pedagogickej univerzity prof. Oľgy Dmitrievovej, ktorá pripomenula dlhoročné vzťahy medzi VGSPU a UKF a porozprávala o programoch prípravy zahraničných odborníkov.
Lektorka bieloruského jazyka katedry rusistiky FF UKF v Nitre Hanna Shvaba oboznámila účastníkov okrúhleho stola so skúsenosťami vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v Bieloruskej štátnej univerzite. Osobitnú pozornosť venovala činnosti katedry aplikovanej lingvistiky filozofickej fakulty v procese jazykovej prípravy zahraničných odborníkov.
V programe okrúhleho stola pokračovala Mgr. Miriama Bilčíková, PhD., ktorá prezentovala tradíciu vyučovania ruského jazyka ako cudzieho na katedre rusistiky FF UKF v Nitre, pričom zdôraznila úlohu ruského jazyka pri spoznávaní ruskej kultúry a mentality.
O osobitostiach vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach viacúrovňového kontingentu študentov prednášala ruská lektorka katedry rusistiky FF UKF v Nitre Mgr. Ekaterina Matiushenko, PhD., ktorá vyzdvihla dôležitosť metodickej zložky vzdelávacieho procesu v skupinách, ktorých študentmi sú rodení hovorcovia, bilingvisti a zahraniční hovoriaci.
Metodický aspekt na hodinách ruského jazyka ako cudzieho prezentovala vo svojom príspevku aj doc. Marija Krapivinovova, PhD., lektorka ruského jazyka katedry filológie Inštitútu slavistiky Segedínskej univerzity. Osobitnú pozornosť venovala projektovej činnosti študentov, výsledkom ktorej sa stala video-exkurzia maďarských študentov po meste Segedín.
Okrúhly stôl uzatvoril príspevok špeciálneho hosťa, docentky katedry stáží zahraničných odborníkov Štátneho inštitútu A. S. Puškina v Moskve, doc. Natálie Vaňušinovej, PhD., ktorá porozprávala o osobitostiach vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach pandémie COVID 19.
Na záver môžeme skonštatovať, že okrúhly stôl sa stal skutočnou platformou pre výmenu skúseností medzi praktikujúcimi učiteľmi z rôznych krajín a taktiež boli naznačené vyhliadky ďalšej spolupráce medzi univerzitami.
Text: Ekaterina Matiushenko a Miriama Bilčíková
Foto: Marija Krapivinova

konferencia rus

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem