Akcenty literatúry pre deti a mládež (trendy, problémy, interpretácie)

Na pôde Filozofickej fakulty UKF sa v piatok 23. 10. 2020 uskutočnila medzinárodná konferencia formou videokonferencie, ktorú zorganizovala Sekcia slovenskej literatúry Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v rámci projektu KEGA Literárna konštrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch. Konferencia bola zameraná na podporu štúdia a vedeckého diskurzu o textových komunikátoch pre deti a mládež. Snahou konferencie bolo nielen mapovať a analyzovať súčasný stav, zachytiť aktuálne trendy, problémy a prístupy k literárnym dielam, ale aj rozšíriť doterajší výskum interpretačnej erudície textov pre deti a mládež. Na konferencii sa do širšej diskusie o reálnych problémoch interpretácie textov v školskej praxi a návrhov na ich riešenie zapojili oslovení učitelia SJL na ZŠ. Otvorili sa témy ako aspekty stimulácie a rozvíjania komunikačnej, čitateľskej, jazykovej a literárnej kompetencie žiakov, podpora tvorivého a kritického myslenia pri interpretácii textov pre deti a mládež, skvalitňovanie vzdelávacej praxe prostredníctvom interpretácie literárnych textov pre deti a mládež na ZŠ a i.

Text a foto: Petra Kaizerová

konferencia akcenty1a

konferencia akcenty1b

konferencia akcenty1c

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem