Svetový deň cestovného ruchu trochu inak

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre v spolupráci s mestom Nitra každoročne organizuje popularizačné podujatia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Vyhlásila ho Svetová organizácia cestovného ruchu a pripadá na 27. september. Tohtoročný, už 15. ročník podujatia na UKF v Nitre, sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nekonal tradičnou formou prednášok, výstav či súťaží pre študentov a návštevníkov univerzity. Namiesto toho organizátori zvolili alternatívu moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe v priestoroch televízneho štúdia, ktoré sú od 8. októbra 2020 sprístupnené aj širokej verejnosti na internete.
Témy videorozhovorov sa venovali predovšetkým súčasným pálčivým problémom cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie a kultúry v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Hosťami boli zástupcovia gastronomických prevádzok, hotela, cestovných kancelárií a divadla. Mimoriadne úprimne a fundovane priblížili fungovanie týchto entít od marca 2020 až po aktuálnu situáciu.
sdcr 2020
Prvým hosťom bol Ivan Plačko, riaditeľ hotela Chateau Appony v Oponiciach, ktorý odpovedal aj na otázky týkajúce sa ekonomických dopadov, zamestnanosti a preferencií hotelovej klientely. Ďalším hosťom bol Jozef Lacina, spolumajiteľ baru a kaviarne Zanzibar v Nitre. Opisoval škálu problémov, ktoré im spôsobil koronavírus a následné opatrenia proti jeho šíreniu. Podnetnými boli operatívne riešenia vzniknutých situácií a adaptácia na zmenené podmienky podnikania. Tretím hosťom bol Marek Michlík, majiteľ reštaurácie Karla v Nitre. Hovoril o prispôsobení sa situácii, empatii k zamestnancom a nastolených nových výzvach, ktoré pandémia priniesla do gastronomického priemyslu. Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a konateľ spoločnosti HappyTravel.sk v rozhovore priblížil, ako vníma krízu v cestovnom ruchu z pohľadu cestovných kancelárií, reakcie klientov na nerealizované dovolenky aj pohľad na budúcnosť podnikania v tomto segmente. Kultúrny sektor zastupovala Slávka Civáňová, dramaturgička a projektová manažérka Divadla Andreja Bagara v Nitre. Objasnila prístup divadla počas obmedzenia prevádzky aj vnímanie situácie manažmentom a členmi hereckého súboru.
Možno konštatovať, že vzniklo cenné audiovizuálne dielo, ktorého diváci majú možnosť získať jedinečné, v tomto rozsahu doposiaľ nepublikované, informácie.
Organizátori:
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre, Mesto Nitra, Turistické informačné centrum Nitra
Partneri:
Chateau Appony ****, Zanzi Bar Nitra, Reštaurácia Karla, HappyTravel.sk, SACKA, Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Organizátori ďakujú za spoluprácu:
Požičovňa FotoZolo, Nitra Mi Chutí, Sola Switzerland
Odkazy na rozhovory:
 
Text a foto: Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem