Na Tlmočníckom ústave FF UKF v Nitre skladali odborné skúšky súdni prekladatelia a tlmočníci

Z poverenia Ministerstva spravodlivosti SR organizoval v septembrovom termíne Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre odborné skúšky tlmočníka a prekladateľa. Z pôvodne prihlásených sto uchádzačov sa napokon skúšok zúčastnila len polovica uchádzačov, ktorí museli v zmysle platnej legislatívy zvládnuť písomnú a ústnu časť skúšok.
Odborné skúšky prebiehali v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre na Štefánikovej ulici za prísnych hygienických opatrení v termíne od 16. do 18. septembra 2020. Počas troch dní pracovalo 16 skúšobných komisií, ktoré mali za úlohu hodnotiť pripravenosť uchádzačov na tlmočenie a preklad právnych textov v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, talianskom, maďarskom, ukrajinskom, poľskom, macedónskom, srbskom, arabskom a vietnamskom jazyku. Predsedami a členmi skúšobných komisií boli držitelia pečiatky tlmočníka a prekladateľa a zástupcovia MS SR, ktorí realizovali písomný test z legislatívy upravujúcej činnosť súdnych tlmočníkov a prekladateľov, ako zákonnú súčasť písomnej časti odborných skúšok. O náročnosti odborných skúšok svedči pomerne nízka, len 33-percentná úspešnosť. Pozitívne však hodnotíme skutočnosť, že mnohí uchádzači aj napriek neúspechu na skúške hodnotili svoju účasť ako dôležitú a užitočnú skúsenosť, a stretnutie so skúsenými prekladateľmi a tlmočníkmi ako obohacujúcu a motivujúcu k ďalšiemu štúdiu a príprave na výkon súdneho tlmočníka a/alebo prekladateľa.
Záverom vyjadrujeme úprimné poďakovanie za profesionálny prístup počas prípravy a realizácie odborných skúšok kolegom z jazykových katedier Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ako aj ďalším mnohým kolegom a certifikovaným prekladateľom a tlmočníkom z celého Slovenska. Ďakujeme tiež predstaviteľom sekcie civilného práva MS SR za súčinnosť a v neposlednom rade vedeniu Filozofickej fakulty UKF v Nitre za trvalú podporu aktivít Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre.
Prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
(riaditeľka TÚ FF UKF v Nitre)
http://www.tu.ff.ukf.sk/

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem