Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom

V rámci grantového projektu Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116) sa v dňoch 16. – 18. septembra 2020 konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom, na ktorej členovia riešiteľského kolektívu prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Účastníci konferencie konštatovali aktuálnosť skúmanej problematiky a zhodnotili doposiaľ publikované výstupy v monografiách a indexovaných domácich a zahraničných časopisoch.
Konferenciu organizoval Nitriansky spolok historikov SHS pri HÚ SAV a hlavné témy sa týkali etických a kultúrnych hodnôt v Byzancii, prenášania byzantských hodnôt do slovanských krajín, súčasných európskych hodnôt, komparácie byzantských hodnôt so súčasnými hodnotami, byzantsko-slovanských vzťahov, staroslovienskeho a cirkevnoslovanského písomníctva ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva, problematiky eticky neutrálneho štátu a tolerancie, ako aj krízy kresťanstva v medzikultúrnom kontexte.
Prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

119923818 3724318610912815 3513045277547741892 n

SAVE 20200921 144920

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem