Zomrel profesor Peter Liba

V piatok 25. septembra 2020 vo veku 89 rokov nás navždy opustil významný slovenský literárny vedec, historik a kritik prof. PhDr. Igor Liba, DrSc., prvý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Profesor Peter Liba bol dlhoročným pracovníkom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, členom Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnych metodík vtedajšej Pedagogickej fakulty, neskôr členom a vedúcim Katedry slovenskej literatúry a Katedry kulturológie. Počas svojej bohatej akademickej činnosti bol zvolený za dekana Pedagogickej fakulty v Nitre (1991 – 1993), rektora Vysokej školy pedagogickej (1993 – 1996) a rektora Univerzity Konštantína Filozofa (1996 – 1999).
Profesor Peter Liba sa svojou dlhoročnou výskumnou a organizačnou prácou závažne, ba neraz priekopnícky zaslúžil o rozvoj slovenskej národnej bibliografie a biografistiky, literárnovedného a kulturologického bádania na Slovensku. Natrvalo sa zapísal do dejín slovenskej literárnej historiografie, teórie literatúry, európskej kresťanskej kultúry i do dejín vysokoškolskej pedagogiky. Svojou rozsiahlou bádateľskou a publikačnou činnosťou má špecifické a výnimočné postavenie v slovenskej literárnej vede vyplývajúce z kreatívneho a mnohostranného okruhu vedeckých a pedagogických aktivít.
Svoje bohaté poznatky odovzdával cez bibliografické súpisy, vlastné literárne diela, publikované state a cez pedagogickú a organizačnú prácu. Jeho myslenie, zrkadliace sa v prednáškach a príspevkoch, bolo vždy interdisciplinárne, kontextové a otvorené pre nové výzvy modernej spoločnosti.
Profesor Peter Liba bol verný svojmu povolaniu a presvedčeniu nielen v priaznivých, ale aj v ťažkých a nežičlivých dobách. Povzbudzoval ľudí okolo seba k maximálnej aktivite, vniesol na univerzitnú pôdu obnoveného demokratického ducha a tvorivé nadšenie pre pedagogickú a vedeckú prácu.
Pri istej príležitosti sa vyznal: „Mojím osobným záujmom bolo vždy svedčiť a prihovárať sa, hýbať a myslieť, tvoriť a formovať.“ A takto si ho budeme pamätať.
 
Odkaz jeho tvorivej a originálnej osobnosti zostane trvalo prítomný na tomto mieste.

Silvia Lauková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem