Metodické usmernenie k začiatku akademického roka v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pre potreby FF UKF v Nitre

Vážení študenti,
bezpochyby nás čaká trocha iný začiatok akademického roka ako v predošlom období, čo avizoval už aj nový model zápisov, platný pre študentov všetkých ročníkov vo všetkých formách štúdia.
Hneď na začiatku Vám chceme preto všetkým popriať čo najhladší štart do akademického roka 2020/2021. 
Vzhľadom na novinky v organizácii štúdia spôsobené zväčša opatreniami v súvislosti s COVID-19, Vás žiadame, aby ste pri nástupe na štúdium, a samozrejme aj počas jeho priebehu, dôsledne rešpektovali a dodržiavali odporúčania MŠVVaŠ SR, ktoré boli vydané v súvislosti s organizáciou a podmienkami pedagogického procesu a prevádzky na vysokých školách a v študentských domovoch pre akademický rok 2020/2021 (https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy/), aktuálne protiepidemiologické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk), aktuálne príkazy rektora UKF v Nitre a usmernenia dekanky FF UKF v Nitre.
Pri nástupe na vyučovanie – v prvý deň výučbového obdobia a následne vždy, keď nastane zmena (po chorobe, vycestovaní a pod.) – je každý študent FF UKF v Nitre povinný odovzdať vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie študenta. Dotazník odovzdajte na svojej katedre podľa usmernenia vyučujúceho. V prípade návratu z krajín, ktoré ÚVZ SR vyhlásil za rizikové, podmienkou návratu na vyučovací proces je bezodkladné predloženie negatívneho výsledku COVID-testu, alebo potvrdenia o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky, ak je staršie ako desať dní. V prípade, že študent nie je schopný uvedené preukázať, má zákaz vstúpiť do akýchkoľvek priestorov UKF. V prípade ďalších otázok alebo potreby konzultovať situáciu sa obráťte na prodekanku pre vzdelávanie doc. PhDr. Michaela Malíčkovú, PhD. ().
Vstup do objektov UKF a pohyb vo vnútorných priestoroch je povolený len s rúškom, s výnimkou, ak to neumožňuje zdravotný stav študenta (výnimka musí byť vopred ohlásená a vydokladovaná). Vo všetkých objektoch je potrebné dôsledne dodržiavať princíp ROR – rúško, odstup, ruky. Po skončení vyučovacieho procesu je potrebné opustiť čo najskôr priestory UKF. Odporúčame nepoužívať výťahy. Pri vybavovaní študijných záležitostí vstupujte do miestností po jednom a dodržiavajte odstup. Vstup študentov do všetkých objektov UKF s príznakmi infekcie ochorenia dýchacích ciest je zakázaný!
Pripomíname, že začiatok výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 je 28. septembra 2020. Tí z vás, ktorí sa ešte stále nezapísali, urobia tak bezodkladne na študijnom oddelení!!!
Vzdelávací proces sa začne realizovať prezenčnou formou za dodržiavania všetkých potrebných opatrení (časté a intenzívne vetranie a dezinfekcia učební, vyhotovovanie prezenčných listín fyzicky prítomných študentov, nosenie rúšok/ochranných štítov a pod.). Pokiaľ to bude v miestnostiach možné, uprednostnite šachovnicové sedenie a cez prestávky, ak sa nepresúvate, obmedzte pohyb na chodbách a ostaňte vo vetranej učebni.
Študenti prvého ročníka na bakalárskom stupni štúdia dostanú podrobnejšie informácie o štúdiu na stretnutiach s tútormi. V prvý deň vyučovania si na stretnutiach preberú aj preukazy študenta (ISIC), potvrdenia o návšteve školy a Sprievodcov štúdiom v prípade, ak tak dosiaľ nespravili. Analogicky bude preberanie dokladov a potvrdení prebiehať aj v prvom ročníku na magisterskom stupni štúdia.
Ešte raz Vám všetkým želáme úspešný štart do nového akademického roka.
vedenie FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem