Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok do druhého kola do 15. augusta 2020

Zápisy do akademického roka 2020/2021

Milí študenti,
zápisy na štúdium v akademickom roku 2020/2021 budú na Filozofickej fakulte UKF v Nitre prebiehať v dvojakom režime.
Pre prvé ročníky, teda pre 1. ročník bakalárskeho aj magisterského štúdia v internej aj externej forme plánujeme prezenčnú formu zápisov začiatkom septembra, konkrétne:
Aula UKF v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra
3. septembra 2020 o 9.00 – 1. ročník, bakalársky stupeň, jednoodborové a medziodborové interné štúdium;
4. septembra 2020 o 9.00 – 1. ročník, bakalársky stupeň, interné štúdium učiteľstva;
7. septembra 2020 o 9.00 – 1. ročník, magisterský stupeň, interné štúdium učiteľstva, všetky študijné programy;
 
Miestnosť P9, Tr. A. Hlinku UKF v Nitre
5. septembra 2020 o 9.00 – 1. ročník, bakalársky stupeň, externá forma, všetky študijné programy;
5. septembra 2020 o 11.30 – 1. ročník, magisterský stupeň, externá forma, všetky študijné programy;
 
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin – Priekopa
12. septembra 2020 o 9.00 – 1. ročník, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce (Martin), bakalársky stupeň, externá forma.
Študenti ostatných ročníkov vo všetkých formách a stupňoch štúdia si zápisy robia už elektronickou formou. Inštrukcie sú zverejnené na https://www.ff.ukf.sk/pracuj-s-ais ako manuál pod názvom Potvrdenie elektronického zápisu. Vzhľadom na neštandardnosť letného semestra tohto akademického roka chýbajúce zápisového listy do ďalšieho akademického roka Vám vytvoril administrátor AIS, pretože tie sú nutnou podmienkou pre elektronický zápis.
Študenti, skontrolujte si evidenciu hodnotení za tento akademický rok, je dôležité, aby ste mali výkazy o štúdiu v úplnom poriadku a mali ste splnené podmienky na postup do ďalšieho ročníka. AIS Vám dovolí vykonať elektronický zápis aj bez splnenia podmienok, pamätajte však, že Váš zápis potvrdzujú ešte študijné referentky po kontrole štúdia, a až potvrdením elektronického zápisu postupujete do ďalšieho ročníka štúdia.
 
Prajem Vám bezproblémový zápis a oddychové leto.
Michaela Malíčková, prodekanka pre vzdelávanie na FF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem