Deň otvorených dverí 2020

13. februára 2020 prebehol na Filozofickej fakulte UKF v Nitre už tradičný Deň otvorených dverí a aj v tomto roku ponúkol záujemcom o štúdium možnosť prísť si naživo, v priamom prenose vyskúšať, aké by to mohlo byť, zasadnúť od septembra do vysokoškolských posluchární, pustiť sa do práce v seminárnych miestnostiach a jazykových laboratóriách.

Študenti stredných škôl a gymnázií majú v súčasnosti vo fáze rozhodovania, ako naložia so svojou budúcnosťou, dostupných množstvo informácií propagujúcich štúdium formou tlačených propagačných materiálov priamo u svojich študijných poradcov na školách alebo prostredníctvom veľtrhov vzdelávania. Čoraz väčší informačný priestor reálne zapĺňajú sociálne siete, webové stránky a často aj regionálne médiá, ale záujem o možnosť získať zasvätený pohľad na štúdium priamo na tvári miesta od tých najkompetentnejších má stále svoju váhu, a aj preto sa UKF rozhodla v tomto akademickom roku otvoriť svoje dvere hneď dvakrát, konkrétne v novom novembrovom termíne a v tradičnom februárovom. Zvedavci sa tak reálne rozptýlili do dvoch dní a fakulta si mohla dovoliť koncentrovať svoje prezentácie do vlastných priestorov a zmenšiť tak počet budov, medzi ktorými by sa inak návštevníci museli presúvať.
Program DOD bol aj tentoraz veľmi bohatý a jednotlivé pracoviská fakulty sa snažili predstaviť všetky svoje študijné programy v čo najjasnejších kontúrach, najkonkrétnejšej podobe a často v priamej väzbe na možnosti uplatnenia svojich absolventov. Devätnásť pracovísk propagovalo celkovo päťdesiatjeden študijných programov bakalárskeho štúdia. Na prezentáciách priamo na katedrách a ústavoch sa vo vzájomnej spolupráci podieľali pedagógovia a študenti našich študijných programov, veľkú časť tvorili živé workshopy a diskusie.
Februárový DOD 2020 potvrdil, že živý kontakt, priama konfrontácia a osobná skúsenosť majú relevantnú hodnotu aj v časoch, v ktorých dominujú pohodlné formy komunikácie prostredníctvom médií. O rok preto opäť dovidenia na Dni otvorených dverí FF UKFF v Nitre v akademickom roku 2020/2021.
Text: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie
Foto: Mgr. Peter Horváth, Ing. Marian Mancír

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem