Projekt SPOT grantového programu Horizont 2020 začína

V dňoch 28. až 29. januára 2019 prebehlo na pôde Mendelevovej uneverzity v Brne úvodné stretnutie k projektu s názvom Social and innovative Platform On Cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation (SPOT) z prestížneho grantového programu Horizont 2020. Na projekte sa podieľajú celkove pracovníci z 15 krajín. Do projektu sú z UKF v Nitre zapojení štyria vedecko-pedagogickí pracovníci z Fakulty prírodných vied (RNDr. H. Kramáreková, PhD. – vedúca projektu, prof. RNDr. F. Petrovič, PhD., doc. RNDr. A. Krogmann, PhD., RNDr. L. Petrikovičová, PhD.) a jeden z Filozofickej fakulty (prof. PhDr. P. Ivanič, PhD.). Celkový objem získaných finančných prostriedkov je 3 milióny eur. Na podujatí boli dohodnuté postupy pri riešení stanovených úloh s kolegami z participujúcich inštitúcií a vedúcimi jednotlivých pracovných balíčkov.
Cieľom projektu je vyvinúť nový prístup k porozumeniu i riešeniu problémov kultúrneho cestovného ruchu a podporovať rozvoj znevýhodnených oblastí. Na základe inovačného nástroja a digitálnej technológie projekt identifikuje vrstvy údajov, pričom využíva existujúcu prax. Riešitelia skúmajú vznikajúce formy kultúrneho cestovného ruchu, identifikujú príležitosti a vytvoria stratégie. Projekt pomôže identifikovať témy a oblasti, v ktorých môžu intervencie na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni pomôcť pri dosahovaní úspešného rozvoja kultúrneho cestovného ruchu.
Text a fotografie: Peter Ivanič

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem