Anglický deň s detskou literatúrou

Osem študentov učiteľského študijného programu anglický jazyk v kombinácii pod vedením Ivany Horváthovej z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF zavítalo 13. decembra 2019 na Základnú školu Fatranská v Nitre, aby piatakom spestrili ich dopoludnie. Každá z troch skupín študentov si pre deti pripravila program, ktorý pozostával zo série interaktívnych a hravých aktivít spojených s vybranou detskou knihou. Detské knihy študenti dôkladne vybrali nielen z hľadiska ich jazykovej náročnosti pre detského recipienta, ale i morálneho odkazu, ktorý každá z troch kníh v sebe skrývala. Počas dopoludnia si žiaci prehlbovali všetky rečové zručnosti, manuálne schopnosti i kreativitu. Pomocou dramatických techník sa zdokonaľovali v improvizácii. Anglický jazyk sa tak počas troch vyučovacích hodín stal hlavným komunikačným prostriedkom žiakov.
Anglický deň s detskou literatúrou, ktorý sa nám na ZŠ Fatranská podarilo zrealizovať už po tretíkrát, bol pozitívne hodnotený i Mgr. Katarínou Alexyovou, triednou pani učiteľkou 5.A, ktorá ho vníma ako podstatnú súčasť výučby anglického jazyka, keďže sú deti aktívne zaangažované do tvorivých aktivít, ktoré v nich vzbudzujú chuť tvoriť a komunikovať s rovesníkmi i s učiteľom.
Pani učiteľka nám pravidelne pomáha v komunikácii s vedením školy, ktoré túto akciu dlhodobo podporuje, za čo im patrí naša úprimná vďaka. Pevne veríme, že „Anglický deň s detskou literatúrou“ priniesol a ešte prinesie deťom, ale i študentom, budúcim učiteľom, veľa podnetov k objavovaniu cudzieho jazyka cez inšpiratívne diela detskej literatúry a krásy učiteľského povolania.
Text: Mgr. Ivana Horváthová, PhD. (FF UKF, KAA), Kristína Lamperová, Terézia Chudjáková, Klaudia Kravcová, Andrea Kóňová, Lucia Jakubíková, Patrik Lörinc, Dóra Vasas, Barbora Dobošová
Foto: Mgr. Ivana Horváthová, PhD. (FF UKF, KAA)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem