Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Anglický deň s detskou literatúrou

Osem študentov učiteľského študijného programu anglický jazyk v kombinácii pod vedením Ivany Horváthovej z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF zavítalo 13. decembra 2019 na Základnú školu Fatranská v Nitre, aby piatakom spestrili ich dopoludnie. Každá z troch skupín študentov si pre deti pripravila program, ktorý pozostával zo série interaktívnych a hravých aktivít spojených s vybranou detskou knihou. Detské knihy študenti dôkladne vybrali nielen z hľadiska ich jazykovej náročnosti pre detského recipienta, ale i morálneho odkazu, ktorý každá z troch kníh v sebe skrývala. Počas dopoludnia si žiaci prehlbovali všetky rečové zručnosti, manuálne schopnosti i kreativitu. Pomocou dramatických techník sa zdokonaľovali v improvizácii. Anglický jazyk sa tak počas troch vyučovacích hodín stal hlavným komunikačným prostriedkom žiakov.
Anglický deň s detskou literatúrou, ktorý sa nám na ZŠ Fatranská podarilo zrealizovať už po tretíkrát, bol pozitívne hodnotený i Mgr. Katarínou Alexyovou, triednou pani učiteľkou 5.A, ktorá ho vníma ako podstatnú súčasť výučby anglického jazyka, keďže sú deti aktívne zaangažované do tvorivých aktivít, ktoré v nich vzbudzujú chuť tvoriť a komunikovať s rovesníkmi i s učiteľom.
Pani učiteľka nám pravidelne pomáha v komunikácii s vedením školy, ktoré túto akciu dlhodobo podporuje, za čo im patrí naša úprimná vďaka. Pevne veríme, že „Anglický deň s detskou literatúrou“ priniesol a ešte prinesie deťom, ale i študentom, budúcim učiteľom, veľa podnetov k objavovaniu cudzieho jazyka cez inšpiratívne diela detskej literatúry a krásy učiteľského povolania.
Text: Mgr. Ivana Horváthová, PhD. (FF UKF, KAA), Kristína Lamperová, Terézia Chudjáková, Klaudia Kravcová, Andrea Kóňová, Lucia Jakubíková, Patrik Lörinc, Dóra Vasas, Barbora Dobošová
Foto: Mgr. Ivana Horváthová, PhD. (FF UKF, KAA)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem