Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Európske kultúrne cesty sú cenným nástrojom pre medzikultúrny dialóg na miestnej úrovni a prispievajú k sociálnej súdržnosti prostredníctvom rozvoja inšpiratívnych tém a realizáciou aktivít. Koncept kultúrnych ciest bol začatý Radou Európy už v roku 1987 s cieľom implementovať kľúčové kultúrne princípy Rady Európy: ľudské práva, kultúrnu demokraciu, kultúrnu rozmanitosť a identitu, dialóg, vzájomné výmeny a obohacovanie naprieč hranicami a storočiami. Kultúrne cesty majú rôzne témy a rôzne zameranie. Jednou z nových kultúrnych ciest je aj Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa buduje aj v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2013. Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre sa podieľajú na projekte „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ programu Interreg SVK-CZ. Dňa 3. 12. 2019 sa vo významnom pútnickom mieste Velehrad uskutočnila záverečná konferencia projektu, kde okrem zástupcov riešiteľských inštitúcii vystúpila aj generálna riaditeľka sekcie Programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Katarína Mihaľová. Aj vďaka výsledkom tohto projektu je Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda vnímaná Európskym inštitútom kultúrnych trás ako prioritný projekt kultúrnej trasy v celom Podunajsku. Svedčí o tom aj fakt, že na konferencii vystúpili zástupcovia vedeckých inštitúcií, ktoré sa venujú slavistickému výskumu v sledovanej oblasti. Konkrétne odzneli príspevky kolegov zo Slovanského ústavu Českej akadémie vied, Staroslovanského inštitútu v Záhrebe, Cyrilo-metodského výskumného centra Bulharskej akadémie vied, Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje, Maďarského národného múzea v Budapešti. Títo sa zúčastnili aj pracovného stretnutia vedeckého výboru Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktoré viedol Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. V súčasnosti prebieha v súčinnosti s Klubom slovenských turistov značenie turistických chodníkov v okolí Nitry, Topoľčian a Zlatých Moraviec logom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Na území Slovenska a Moravy bolo v rokoch 2018 až 2019 označených okolo 700 km trás cyrilo-metodskej cesty, ktorá spája významné lokality s cyrilo-metodskou a veľkomoravskou tradíciou.
Informácie o projekte:
https://www.cyril-methodius.cz/
ucm velehrad1
 
Text a foto: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem