Naša univerzita hostila 28. ročník Kolokvia mladých jazykovedcov

V lingvistickej obci (nielen) na Slovensku je už Kolokvium mladých jazykovedcov známym pojmom. Každý rok toto podujatie zorganizuje iná pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti, čím sa vytvára vhodná príležitosť na prezentáciu výsledkov práce začínajúcich mladých kolegov a kolegýň. V tomto roku zorganizovala kolokvium Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou. Na pôdu našej univerzity sa tak kolokvium vrátilo po siedmich rokoch. V dňoch 20. 11. – 22. 11. 2019 k nám zavítali mladí lingvisti nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Ruska či Nemecka.
Podujatie otvoril vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., a predsedníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti PhDr. Mária Šimková, Ph.D., ktorí si zároveň zaspomínali na vôbec prvý ročník Kolokvia mladých jazykovedcov, na ktorom sa obaja zúčastnili.
Počas troch dní si mohli účastníci kolokvia vypočuť tematicky naozaj pestré referáty z oblasti gramatiky, teórie komunikácie, sociolingvistiky, translatológie, onomastiky či korpusovej lingvistiky. Zastúpené boli aj témy venujúce sa súčasným trendom v jazykovom vzdelávaní. Príjemnou bodkou za podujatím bola komentovaná prehliadka Katedrály sv. Emeráma, hradného areálu a Pribinovho námestia.
Veríme, že kolokvialisti si odniesli z Nitry okrem zaujímavých poznatkov či tvorivých vedeckých inšpirácií aj pekné spomienky na príjemne strávené chvíle s kolegami či priateľmi v tomto starobylom meste.
Text: Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Foto: Archív KSJL

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem