Seminár v znamení spolupráce Ústavu slovenskej literatúry SAV a Katedry slovenského jazyka a literatúry

Téme textologickej a edičnej prípravy kníh bol určený vedecký seminár, ktorý dňa 26. novembra 2019 usporiadal Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave v odbornej spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Na stretnutí s názvom Možnosti a limity jazykovej aktualizácie textovliterárnych diel 19. a 20. storočia odznelo množstvo podnetných príspevkov a úvah, ktoré rozširujú myslenie o edičnom spracovaní starších i novších literárnych textov a opätovne nastoľujú potrebu odbornej reflexie edičných zásahov či úprav. Seminár, na ktorom sa zúčastnili odborníci a odborníčky z viacerých slovakistických pracovísk, bol zorganizovaný ako súčasť kolektívneho grantového projektu VEGA o textologickom a edičnom výskume.
Text: Veronika Rácová
Foto: Dana Hučková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem