Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Čo potrebujem vedieť, ak chcem naučiť cudzí jazyk žiakov s poruchami učenia

Dňa 20. novembra 2019 metodická sekcia Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre spolu so študentmi najmä prvého ročníka učiteľských študijných programov magisterského stupňa privítala v rámci Nitrianskych univerzitných dní jej absolventku, v súčasnosti externú doktorandku Mgr. Zuzanu Vogelovú, ktorá učí angličtinu na ZŠ Topoľová v Nitre. Už viacero rokov sa venuje problematike kompetentného odborno-metodického prístupu učiteľa cudzieho jazyka k žiakom s vývinovými poruchami učenia, pričom tento fenomén vníma ako z profesijného hľadiska, tak i z pohľadu rodiča. Táto skúsená, láskavá a zanietená pedagogička sa s nami podelila o mnohé poznatky. Aké sú, napríklad, špecifiká dyslektikov, dysgrafikov, dysortografov, ktorí sú integrovaní v bežnej triede; ako a prečo je potrebné týchto „výnimočných“ žiakov motivovať; aké metodické postupy uplatňovať počas výučby; aké prekážky musia každodenne prekonávať žiaci s vývinovými poruchami učenia; ako vývinové poruchy učenia sa ovplyvňujú psychiku dieťaťa, nazeranie na seba i samotný výkon na vyučovacej hodine - to boli nosné otázky, na ktoré pani učiteľka nachádzala odpovede. Počas pútavej prednášky uviedla v praxi overené príklady zadaní pri prezentácii a nácviku konkrétneho cudzojazyčného učiva vypracované jej žiakmi. Pani Mgr. Vogelová pozornému a zvedavému publiku predviedla i niekoľko ukážok kreatívnej manuálnej zručnosti týchto detí. Všetkých prítomných zaujali ich nápadité kresby, básne i bohato dekorované ozdobné pohľadnice. Prednášajúcej vyjadrujeme touto cestou úprimné poďakovanie za odovzdanie jej cenných pedagogických skúseností, jej zjavný humánny a tvorivý prístup vo výučbe a už teraz sa tešíme na ďalšiu podnetnú prednášku a workshop v budúcom semestri! :-)
p. Vogelová 2
p. Vogelová 7
 
Text: doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD. (FF UKF, KAA)
Foto: Ing. Monika Čaplová (FF UKF, KAA)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem