Čo potrebujem vedieť, ak chcem naučiť cudzí jazyk žiakov s poruchami učenia

Dňa 20. novembra 2019 metodická sekcia Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre spolu so študentmi najmä prvého ročníka učiteľských študijných programov magisterského stupňa privítala v rámci Nitrianskych univerzitných dní jej absolventku, v súčasnosti externú doktorandku Mgr. Zuzanu Vogelovú, ktorá učí angličtinu na ZŠ Topoľová v Nitre. Už viacero rokov sa venuje problematike kompetentného odborno-metodického prístupu učiteľa cudzieho jazyka k žiakom s vývinovými poruchami učenia, pričom tento fenomén vníma ako z profesijného hľadiska, tak i z pohľadu rodiča. Táto skúsená, láskavá a zanietená pedagogička sa s nami podelila o mnohé poznatky. Aké sú, napríklad, špecifiká dyslektikov, dysgrafikov, dysortografov, ktorí sú integrovaní v bežnej triede; ako a prečo je potrebné týchto „výnimočných“ žiakov motivovať; aké metodické postupy uplatňovať počas výučby; aké prekážky musia každodenne prekonávať žiaci s vývinovými poruchami učenia; ako vývinové poruchy učenia sa ovplyvňujú psychiku dieťaťa, nazeranie na seba i samotný výkon na vyučovacej hodine - to boli nosné otázky, na ktoré pani učiteľka nachádzala odpovede. Počas pútavej prednášky uviedla v praxi overené príklady zadaní pri prezentácii a nácviku konkrétneho cudzojazyčného učiva vypracované jej žiakmi. Pani Mgr. Vogelová pozornému a zvedavému publiku predviedla i niekoľko ukážok kreatívnej manuálnej zručnosti týchto detí. Všetkých prítomných zaujali ich nápadité kresby, básne i bohato dekorované ozdobné pohľadnice. Prednášajúcej vyjadrujeme touto cestou úprimné poďakovanie za odovzdanie jej cenných pedagogických skúseností, jej zjavný humánny a tvorivý prístup vo výučbe a už teraz sa tešíme na ďalšiu podnetnú prednášku a workshop v budúcom semestri! :-)
p. Vogelová 2
p. Vogelová 7
 
Text: doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD. (FF UKF, KAA)
Foto: Ing. Monika Čaplová (FF UKF, KAA)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem