Prednášky profesora z Viedenskej univerzity

V dňoch 21.11. – 23.11. 2019 navštívil Filozofickú fakultu UKF v Nitre vzácny hosť Assoz. Prof. George Karamanolis, Privatdoz. MA, PhD. Prednášajúci je rešpektovaným filozofom a odborníkom na dejiny antickej filozofie, helenistickej a byzantskej filozofie, špecificky sa venuje filozofii Platóna a Aristotela, pôsobí vo funkcii riaditeľa Inštitútu filozofie na Viedenskej univerzite. George Karamanolis prijal pozvanie na prednáškový pobyt v rámci iniciatívy Katedry kulturológie. Počas krátkej návštevy v Nitre zrealizoval verejnú prednášku (21.11.2019) s názvom A Roman Ethical Notion: Dignitas a ďalšiu prednášku (seminár) určenú najmä pre užší okruh študentov filozofie, etiky a kulturológie (22.11.2019) s názvom Stages of Ethical Development and Kinds of Ethical Training in Aristotle.
kkult prednaska 11
Obe podujatia zorganizovala Katedra kulturológie a Katedra filozofie FF UKF v Nitre v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri SAV pod záštitou predsedníčky doc. Mgr. Andrey Javorskej, PhD. Prednáška, ktorá sa konala dňa 21.11.2019 bola súčasťou podujatí zorganizovaných Katedrou filozofie pri príležitosti osláv Svetového dňa filozofie prvýkrát vyhláseného v rámci UNESCO už v roku 2002.
kkult prednaska 15
Pozvaného hosťa privítala na pôde FF UKF v Nitre dekanka doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. a zároveň sa zúčastnila aj verejnej prednášky. Prof. Karamanolisa privítali aj vedúci Katedry kulturológie doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., predseda odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 3.1.2 kulturológia prof. PhDr. Július Fuják, PhD. a vedúca Katedry filozofie, predsedníčka SFZ pri SAV doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD. V rámci pracovných stretnutí aj s pani dekankou bol prof. Karamanolis informovaný o štruktúre Filozofickej fakulty, ponuke študijných programov, výskumných aktivitách pričom cieľom jeho vôbec prvej návštevy fakulty aj univerzity bolo nadviazať medzinárodné kontakty a rokovať aj o možnej spolupráci medzi zainteresovanými inštitúciami. Súčasťou návštevy bol aj kultúrny program, ktorý pozostával z návštevy Diecéznej knižnice v Nitre, Nitrianskeho hradu s Katedrálou sv. Emeráma a Diecézneho múzea.
kkult prednaska 1
Text: Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Katedra kulturológie FF UKF
Foto: Mgr. Peter Horváth, dekanát FF UKF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem