Jesenný fakultný Deň otvorených dverí

V piatok 22. novembra 2019 Filozofická fakulta UKF v Nitre otvorila svoje dvere všetkým zvedavcom, prieskumníkom a vážnym uchádzačom o štúdium v novom jesennom termíne. Možnosť predstaviť svoju ponuku štúdia na vlastnej pôde tak využije fakulta v aktuálnom akademickom roku 2018/2019 hneď dvakrát a záujemcov privíta ešte aj v tradičnom februárovom termíne.
Novembrové termíny Dňa otvorených dverí si fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre rozdelili tak, aby návštevníkom vzniklo čo najmenej programových kolízií a preto piatok patril celý len Filozofickej fakulte. 20 pracovísk predstavilo spolu 51 bakalárskych študijných programov a ďalšie možnosti pokračovania v štúdiu v 35 magisterských a následne v 16 doktorandských študijných programoch.
V prezentácii fakulty sa záujemci o vysokoškolské štúdium mohli dozvedieť o špecifikách štúdia na nitrianskej filozofickej fakulte, ktoré spočívajú v širokej ponuke jednoodborových programov, v jedinečnom medziodborovom štúdiu a voľnej kombinovateľnosti učiteľských študijných programov a to nie len v rámci fakulty (12 aprobačných predmetov) ale aj medzi jednotlivými fakultami.
Každé pracovisko s vlastnou ponukou študijných programov pripravilo atraktívny program, ukážky vzorových hodín, diskusie s pedagógmi, študentami či úspešnými absolventmi a zasvätilo zvedavcov do života na katedrách. Možnosť vyskúšať si vysokoškolské štúdium na vlastnej koži, povypytovať sa pedagógov a študentov na všetko, čo o fakulte neprezradia webové stránky, využilo, aj napriek premiére tohto termínu, nemalé množstvo žiakov stredných škôl, často sprevádzaných svojimi učiteľmi či rodičmi.
Tešíme sa, že ostatní prieskumníci možností vysokoškolského štúdia si atmosféru Dňa otvorených dverí na Filozofickej fakulte UKF v Nitre prídu vychutnať 13. februára 2020.
Text: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Foto: Mgr. Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem