Literárne terceto nadchlo poetikou i aktuálnosťou

20. novembra 2019 sa na Katedre germanistiky FF UKF konalo autorské čítanie troch nádejných beletristov z nemeckojazyčnej oblasti. Podujatie moderovala lektorka rakúskej nadácie OeAD Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Carola Heinrich, ktorá hneď v úvode naznačila, že nemeckú literatúru netvoria len Goethe a Schiller, ale predovšetkým súčasní spisovatelia „z mäsa a krvi“.
Takým je aj Düsseldorfčan žijúci vo Viedni Timo Brandt (27), ktorý publiku čítal zo svojich dvoch básnických zbierok Enterom do univerza (Enterhilfe fürs Universum, 2017) a Odtiaľto len písomnosti (Ab hier nur Schriften, 2019). Básňou Na (An) poodhalil masku medzi ja a ty, pod ktorou akoby sa skrýval ešte niekto tretí, v básni Šatka (Das Handtuch) si jemnocitne a empaticky želal byť kúskom látky stierajúcim slzy z niečej tváre a skladbou Rekviem na Annu Achmatowu (Requiem an Anna Achmatowa) nás premkol neľudským, no očistným utrpením človeka v rámci stalinistických čistiek.
LT 3 LT 4
Autorka s poľskými koreňmi Kaśka Bryla (41) čítala úryvok z rukopisu svojho debutového románu Červená opica (Roter Affe), v ktorom detskými očami zachytáva afinity dvoch naoko nepreniknuteľných kultúr – rakúskej a poľskej. Motívy cudziny a domova zarezonovali v čase migračnej krízy mimoriadne intenzívne, v texte však boli poľudštené práve čistotou detského pohľadu.
V dráme Dom horí (Das Haus brennt) predstavila Svenja Viola Bungartenová (27) štvorčlennú rodinu na pokraji sociálneho kolapsu: otec trpí depresiami, matka nevládze sama vykonávať stomatologickú prax a deti akoby súrodencami ani neboli. Východisko je radikálne: podpaľujú vlastný dom, aby od poisťovne zinkasovali peniaze. Lajtmotív mora, na ktorého spásonosný príliv márne čakajú pred verandou, predznamenáva ekologickú kataklizmu, ktorej pečať badať už v aktuálnych klimatických zmenách.
LT 1  LT 2
Literárne terceto bolo najmä vynikajúcou príležitosťou oboznámiť sa so spôsobom, akým tri základné literárne druhy – lyrika, epika a dráma – uchopujú svet. Diskutovalo sa však aj o zákonitostiach fungovania knižného trhu či princípoch kreovania textu – o umení ako remesle, ktorému sa pri istej dávke talentu dá naučiť.
LT 5  LT 6
Text: Mgr. Ján Čakanek, PhD., FF – Katedra germanistiky
Foto: Mgr. Peter Horváth, FF – Dekanát

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem