Minister Miroslav Lajčák diskutoval so študentmi FF UKF

Dňa 21. novembra 2019 sa v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku v Nitre uskutočnila prednáška ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ktorá sa konala v rámci projektu Vzdelávanie žurnalistov. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku na ňom spolupracuje s MZVaEZ a s katedrami žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre a UK v Bratislave. Cieľom tohto projektu je poskytnúť budúcim zahraničnopolitickým redaktorom a komentátorom možnosť získať základné znalosti o aktuálnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a štátno-politických záujmoch SR, a tým zvýšiť kvalitu prípravy mladých žurnalistov.
Na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre sa od apríla 2019 doteraz uskutočnilo šesť prednášok (vrátane prednášky ministra Miroslava Lajčáka). Tieto sú primárne určené pre študentov žurnalistiky, ale zúčastňujú sa ich aj študenti mnohých ďalších študijných odborov FF UKF, ktoré svojím charakterom a zameraním reflektujú na otázky zahraničnej politiky doma i vo svete.
Ministra Miroslava Lajčáka na úvod predstavila Magda Pospíšilová zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Počas prednášky na tému Slovensko a Európska únia v multipolárnom svete minister Lajčák načrtol míľniky zahraničnopolitického vývoja na Slovensku po roku 1989, priblížil okolnosti vstupu našej krajiny do Európskej únie a NATO a jej postavenie a úlohy v medzinárodných organizáciách a zoskupeniach, ako aj geopolitické výzvy, pred ktorými naša zahraničná politika stojí. V následnej diskusii sa študenti zaujímali nielen o zahraničnopolitický vývoj na Slovensku, ale aj o aktuálnu politickú situáciu vo svete, o. i. na Blízkom východe, na Ukrajine, v USA, ale aj o prognózy ďalšieho smerovania a očakávaných výziev v oblasti zahraničnej politiky.
Prednášku spojenú s diskusiou organizačne zabezpečila Filozofická fakulta UKF v spolupráci s Katedrou žurnalistiky FF UKF v Nitre.
Text: PhDr. Jitka Rožňová, PhD. – Katedra žurnalistiky
Foto: Mgr. Peter Horváth - Dekanát FF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem