Katedra sociológie na konferencii v Poľsku

V dňoch 20. – 21. novembra 2019 sa na Teologickej fakulte Univerzity v Opole (UO) konala medzinárodná vedecká konferencia na tému „Ekumenizmus – formácia – integrácia“, s podtitulom „Dekrét o ekumenizme 55 rokov od jeho promulgácie“. Na dvojdňovej konferencii vystúpilo spolu 17 prednášajúcich, medzi nimi kardinál prof. Kurt Koch, ktorý je predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Po privítaní a úvodných pozdravoch odzneli podnetné referáty prednášajúcich z viacerých krajín i univerzít a zároveň z troch kresťanských vierovyznaní (Katolícka cirkev, Pravoslávna cirkev a Evanjelická cirkev a.v.). Prvá časť konferencie prebiehala v aule Teologickej fakulty UO v meste Opole a druhá časť v historickej sále starobylého kaštieľa v neďalekom mestečku Kamień Śląski.
Akousi pomyselnou bázou týchto prednášok a následných diskusií bolo vystúpenie vyššie spomínaného kardinála prof. Kurta Kocha, ktorý hovoril na tému Ut unum sint – paradigma kresťanskej misie. Vo svojej prednáške zdôraznil, že ekumenizmus je požiadavkou, ktorá priamo vyplýva z Božieho zákona. Bol to predsa Boh Syn, kto sa kedysi, ale i dnes prihovára Bohu Otcovi slovami: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my“ (Jn 17,11b). Na túto myšlienku nadviazal vo svojej prednáške aj emeritný arcibiskup Opolskej diecézy prof. Alfons Nossol, ktorý prednášal na tému Dekrét Unitatis redintegratio ako Magna Charta ekumenizmu. Vo svojom príspevku podčiarkol, že nedostatok jednoty medzi kresťanmi otvorene protirečí vôli Ježiša Krista.
Po dvoch katolíckych biskupoch vystúpili so svojimi príspevkami dvaja biskupi Pravoslávnej cirkvi. Najprv Wrocławsko-Szczeciński arcibiskup prof. Jerzy Pańskowski, ktorý hovoril na tému Ekumenizmus v dokumentoch Koncilu na Kréte na 55. výročie Dekrétu o ekumenizme Unitatis redintegratio. Vo svojej prednáške skonštatoval, že po Koncile na Kréte v roku 2016 má už aj Pravoslávna cirkev svoj „dekrét o ekumenizme“ pod názvom: „Vzťahy medzi Pravoslávnou cirkvou a ostatným kresťanským svetom“, avšak jeho prijatie i realizácia sa spája s viacerými nezodpovedanými otázkami. Po ňom vystúpil so svojím príspevkom legát moskovského patriarchu Kirilla biskup dr. Serafin Amelchenkov, ktorý prednášal na tému Dekrét Unitatis redintegratio z perspektívy Ruskej pravoslávnej cirkvi po 55 rokoch od jeho promulgácie.
V rámci druhého dňa programu vystúpil aj predstaviteľ Evanjelickej cirkvi a.v., menovite biskup Pomorsko-Wielkopolskej diecézy prof. Marcin Hintz, ktorý hovoril na tému Perspektívy luteránsko-rímskokatolíckeho dialógu po oslavách jubilea 500-ročnice reformácie. Ďalší prednášajúci z rôznych krajín a univerzít hovorili o ekuméne hodnôt, dialógu ako ceste ekumény a ekumenickej formácii ako úlohe cirkví. Súčasťou konferencie bolo aj vnútorné stretnutie Konferencie evanjelických biskupov, ktorého sa zúčastnilo sedem biskupov Evanjelickej cirkvi a.v., vnútorné stretnutie komisií pre ekumenizmus rímskokatolíckych diecéz Opole a Gliwice, a tiež prehliadka svätyne sv. Jacka, ktorá je súčasťou starobylého kaštieľa v neďalekom mestečku Kamień Śląski.
Slovensko a konkrétne Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) na konferencii zastupoval doc. Ondrej Štefaňak z Katedry sociológie, ktorý rozprával na tému potreby ekumenizmu v ponímaní slovenskej mládeže. Zdôraznil, že slovenská mládež v značnej miere túži po tom, aby cirkvi viacej povzbudzovali a pracovali na zblížení medzi rôznymi kresťanskými denomináciami – azda aj na základe neraz bolestných skúseností vo vlastných rodinách, dedinách a mestách, ktoré spravidla vedú k oslabeniu náboženskej viery. Skutočne je potrebné pokračovať na ceste ekumenizmu – predovšetkým vzhľadom na dobro konkrétneho človeka, ktorý napr. žije v miešanom manželstve, narodil sa v miešanej rodine alebo hľadajúc pravého Boha sa stretáva s nedostatkom jednoty medzi kresťanmi.
Opole 1
Opole 2
Opole 3
 
Text a foto: Doc. Ondrej Štefaňak, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem