Vladimír Merta na pôde FF UKF v Nitre

Od 14. do 30. októbra 2019 bol na študijno-prednáškovom a umeleckom pobyte na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UKF legendárny predstaviteľ českého folku, skladateľ, básnik, fotograf, scenárista a režisér ing. arch. Vladimír Merta (Katedra etnomuzikologie, Fakulta humanitních studií Karlovy univerzity, Praha; Katedra animované tvorby Filmové akademie múzických umění, Praha), významná osobnosť českej kultúry a umenia. Popri riešení vlastných výskumných úloh absolvoval v Nitre niekoľko zaujímavých podujatí a aktivít.
Vo Večerných debatách, ktoré v klube Trafačka vedie dr. Adrian Michalík, sa v piatok 18. 10. uskutočnila diskusia s V. Mertom o udalostiach Nežnej revolúcie v Prahe k 30. výročiu Novembra ´89 a následne jeho sólový koncert. V stredu 23. 10. vo vedeckom cykle Culturologos Katedry kulturológie sa uskutočnila jeho prednáška s názvom Proč v Čechách neznáme slovenský underground? (Odlišní formy subverzivní kultury jako společného odporu), v ktorej o. i. komparoval príčiny odlišnosti charakteru, resp. vývoja undergroundu a alternatívnej kultúry v českom a slovenskom prostredí. (Podujatie sa konalo v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989.)
Popri aktívnej účasti na rôznych odborných prednáškach a seminároch – nielen v rámci odboru kulturológie, ale aj na katedrách etnológie a folkloristiky i filozofie – navštívil Katedrálu sv. Emeráma a Diecézne múzeum v sprievode jeho vedúcej dr. Veroniky Pleštinskej, ako aj Diecéznu knižnicu v Nitre a Zoborský kláštor. V utorok 29. 10. popoludní ZUŠ Tralaškola zorganizovala verejný workshop lutnovej hry V. Mertu pre záujemcov gitaristov, učiteľov ako aj žiakov, pričom v ten istý deň v Univerzitnom tvorivom ateliéri UKF v Nitre o 19:00 vystúpil Merta (lutna, gitara, spev, píšťaly) spolu s J. Fujakom (klavír, sláčiková basgitara) a P. Šimánskym (el. gitara) na komornom koncerte Jak ozvučit němý film?. Zazneli na ňom ukážky rozmanitých foriem živej hudby k filmom nemej éry Jánošík (réžia J. Siakeľ), Nosferatu (réžia F. Murnau), Chamtivosť (réžia E. von Stroheim) a groteskám Ch. Chaplina, a to aj s lektorskými úvodmi, keďže akcia sa udiala aj v kontexte študijného predmetu Dejiny umeleckej kultúry – film.
Všetky spomínané podujatia späté s pôsobením Vladimíra Mertu v Nitre sa stretli s veľkým záujmom študentov a ohlasom u publika. Spolupráca s ním by mala v budúcnosti pokračovať a vyústiť do publikovania jeho odborných textov v plánovaných výstupoch Katedry kulturológie FF UKF súvisiacich s uvedeným výskumom nezávislej kultúry a umenia, rovnako aj do ďalšej možnej, cennej umeleckej spolupráce.
Merta Tralaškola NR 19xy
Merta UTA 19
 
Text: prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Foto: prof. PhDr. Július Fujak, PhD. (Merta s lutnou), Mgr. Michal Kočiš (Merta čítajúci)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem