Ruský jazyk a nová mediálna realita

Katedra rusistiky a Katedra politológie a euroázijských štúdií, v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie a nitrianskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov, usporiadali 6. novembra prednášku dekana Fakulty medzinárodnej žurnalistiky Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO) Doc. Jaroslava Ľvoviča Skvorcova, PhD. na tému Ruský jazyk a nová mediálna realita. V rámci svojho vystúpenia sa prednášajúci venoval nielen otázkam transformácie existujúceho mediálneho prostredia a konštituovania funkčne novej mediálnej reality, ale i problematike komplexného zadefinovania novej ruskej jazykovej politiky vo vzťahu k masmédiám; zvýšenú pozornosť venoval charakteru dialogickej a polylogickej komunikácie v sociálnych sieťach, ktorej účelnosť je posunutá od výmeny informácii smerom k sebaprezentácii, ako aj fungovaniu mémov v súčasnej spoločnosti.
Na stretnutiach doc. Skvorcova, PhD. s dekankou FF UKF doc. PhDr. Jarmilou Maximovou, PhD., prodekanom pre medzinárodné vzťahy a rozvoj prof. PaedDr. Bernardom Garajom, CSc. a vedúcimi oboch katedier sa riešili otázky prehĺbenia spolupráce našich fakúlt, primárne koordinácia vzájomnej vedeckej i projektovej činnosti.
 
Skvorcov1
Skvorcov2
skorcov4
skorcov3
Text: Pavol Adamka
Foto: Dmitrij Vaščenko, Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem