Žiakov učili nemčinu interaktívne a hravo

5. novembra 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 sa na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UKF uskutočnil 5. interaktívny workshop pre základné a stredné školy s názvom Deutsch interaktiv und spielerisch (Nemecky interaktívne a hravo). Podujatia sa zúčastnili žiaci Základnej školy Nábrežie mládeže, Základnej školy sv. Gorazda, Základnej školy J. V. Šimka Žitavany, študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda a Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Na príprave workshopu sa podieľali študenti učiteľstva v kombinácii s nemeckým jazykom 5. ročníka a interné doktorandky pod odborným vedením doc. PaedDr. Evy Stranovskej PhD. Pri organizácii a realizácii podujatia významnou mierou prispeli i zahraniční lektori Katedry germanistiky FF Mag. Elisabeth Vergeiner (Rakúsko) a Yannick Baumann, M. A. (Nemecko), ako aj Mgr. Ervín Weiss, PhD. Podujatie bolo podporené projektom APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku.
nemcina workshop
Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl si mali možnosť interaktívnou a pútavou formou priblížiť kultúru nemecky hovoriacich krajín prostredníctvom literatúry pre deti a mládež, ako aj reáliami nemecky hovoriacich krajín.
V sekcii Literatúra pre deti a mládež žiaci základných škôl pracovali s rozprávkami bratov Grimmovcov. Doktorandky Mgr. Anikó Ficzere a Mgr. Erzsébet Szabó predstavili bratov Grimmovcov a ukážky rozprávok, ktoré spolu so žiakmi analyzovali prostredníctvom rôznych interaktívnych a zábavných úloh. Bc. Lucia Švecová prezentovala podnetné informácie o motívoch tvorby autorky Astrid Lindgren a jej dielo Pipi Langstrumpf (Pipi dlhá pančucha). Študenti stredných škôl sa zaoberali analýzou rozprávok v kontexte súčasných verzií rozprávok a detektívkami od autora Thomasa Brezinu. Bc. Monika Gogová prezentovala detektívku zo série kníh Tiger-Team (Tigrí tím) a so študentmi prostredníctvom interaktívnych úloh si vyskúšali rolu detektíva.
nemcina interaktivny workshop
V sekcii Reálie nemecky hovoriacich krajín zahraniční lektori prostredníctvom interaktívnej hry Liebe zu Deutsch geht durch den Magen (láska k nemčine prechádza žalúdkom) oboznámili žiakov a študentov s rôznymi typickými jedlami nemeckej, rakúskej a švajčiarskej kuchyne. Jednotlivé názvy jedál sa žiaci naučili vyslovovať a vyhľadávali regióny, resp. mestá na mape, ktoré sú spojené s pôvodom jedál. V druhej časti žiaci pozerali krátke videá pamätihodností veľkomiest a zapojili sa do kvízu. Študenti stredných škôl si zahrali doskovú hru Potulky po nemecky hovoriacich krajinách a Slovensku, ktorej obsah pozostával z reálií Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Interaktívna hra aktivovala vedomosti študentov, prispela k získaniu nových poznatkov a zároveň ich motivovala k učeniu sa nemeckého jazyka.
Interaktívny workshop zaujal zúčastnených žiakov, študentov a učiteľov natoľko, že s katedrou nadviazali užšiu spoluprácu a dohodli sa na ďalších spoločných aktivitách.
Text: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Mgr. Erzsébet Szabó, FF – Katedra germanistiky
Foto: Mgr. Peter Horváth, FF – Dekanát

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem