Katedra translatológie vo Výkonnej rade EMT

Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF má dvojnásobnú radosť – okrem toho, že ju opäť ako jedinú na Slovensku zaradili do prestížnej medzinárodnej siete Európskej komisie European Master's in Translation (EMT), bola do výkonnej rady tejto siete zvolená vedúca katedry Mgr. Emília Perez, PhD.
Výkonná rada je stálym prvkom vo fungovaní siete EMT a má 10 členov volených na obdobie piatich rokov. Voľbu tých nových organizátori tento rok spojili so slávnostným odovzdávaním certifikátov, ktoré sa uskutočnilo v októbri na pôde Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie v Bruseli.
„Pre mňa osobne je to už v tejto fáze úžasná skúsenosť a túto úlohu beriem veľmi zodpovedne, keďže si i na príklade nášho programu uvedomujem, koľko zmien a inovácií sa nám vďaka sieti EMT na katedre podarilo zaviesť,“ povedala nám dr. Perez. V oficiálnej voľbe uspela po predstavení svojich vízií a rozhovoroch so zástupcami všetkých programov v konkurencii 16 kandidátov.
Profesia prekladateľa musí kráčať s dobou
Povinnosti na úrovni Výkonnej rady EMT sa začínajú dňom zvolenia – dr. Emilia Perez momentálne pracuje v prípravnej fáze s kolegami zo Španielska, Anglicka, Francúzska, Rakúska, Írska, Belgicka a Českej Republiky na identifikácii aktuálnych otázok a trendov v profesii prekladateľa.
„Tá sa mení veľmi rýchlo, keďže musí promptne reagovať na aktuálny spoločenský i technologický vývoj,“ hovorí translatologička. „Hlavnou témou je stále profesionálna príprava budúcich prekladateľov tak, aby napríklad absolvent z Nitry bol uplatniteľným i v širšom európskom kontexte, odborná špecializácia prekladateľov, no taktiež ich trhová pripravenosť. Po tejto fáze bude pred nami stáť otázka, ako nájsť v jednotlivých regiónoch spôsoby, ako sa k týmto oblastiam v praktickej výučbe postaviť čo najzodpovednejšie, keďže medzi niektorými regiónmi v sieti sú, samozrejme, rozdiely vo fungovaní univerzít.“
certifikat
Prepojenie s praxou prináša výsledky
Tá naša – nitrianska – katedra translatológie úzko spolupracuje s praxou a ponúka pre študentov jedinečné možnosti na ďalšie vzdelávanie. Ako nám povedal študent na magisterskom stupni Michal Zervan, práve široké spektrum činností, ktorým sa katedra venuje, je veľmi prospešné pre vzdelávanie, výskum, ale aj pre prípravu študentov na prax: „Za osobitnú zmienku určite stojí veľké množstvo podujatí a workshopov, ktorých sa študenti môžu zúčastniť. No a ocenením medzinárodným certifikátom kvality EMT sa Katedra translatológie UKF zviditeľňuje a vyčleňuje spomedzi všetkých katedier s podobným zameraním na Slovensku.“
Hoci absolvent katedry Oskar Salay informáciu o certifikáte počas štúdia veľmi neregistroval, so štúdiom bol spokojný. „Jednoznačne je to známka kvality univerzity v oblasti translatológie, určite je to veľké plus aj ako známka prestíže,“ hodnotí tlmočník a prekladateľ na voľnej nohe.
Certifikát EMT potvrdzuje kvalitu katedry 
Štúdium prekladateľstva rozhodne nie je jednoduché – svoje o tom vie čerstvá absolventka Adriana Bukaiová. Oceňuje, že pedagógovia odovzdávajú svojim študentom nielen teoretické znalosti, ale aj mnoho rád z vlastných skúseností. „Semináre s odborníkmi, prednášky, workshopy a medzinárodné konferencie prispeli k tomu, aby sme sa ako študenti a budúci absolventi mohli lepšie oboznámiť so skutočným svetom prekladateľstva a tlmočníctva,“ spomína. „Mohli sme sa stretnúť a priamo komunikovať s prekladateľmi, tlmočníkmi a odborníkmi, o ktorých sme predtým len čítali v knihách a príručkách.“
Certifikát EMT sa podľa Adriany v mnohom odráža aj na kvalite výučby. Pedagógovia sa snažia svoje predmety koncipovať tak, aby poskytli nielen teoretické či praktické znalosti, ale aj dnes pre prácu prekladateľa nevyhnutné technické zručnosti, akými sú napríklad práca s rôznymi CAT toolmi, titulkovacími programami a podobne. „Jednoducho povedané, oboznámiť nás so všetkými ´nástrahami´, s ktorými sa prekladateľ/tlmočník pri vykonávaní svojho povolania môže stretnúť, povedzme s problematikou autorských práv, licencií,“ vysvetľuje Adriana, ktorá v súčasnosti pracuje ako vendor manažérka v prekladateľskej agentúre v Bratislave a popritom sa aktívne venuje audiovizuálnemu prekladu.
prezentacie
Jediná na Slovensku
Ešte dodajme, že Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF sa prvýkrát stala členom siete EMT a dosiahla medzinárodné uznanie i prestížne označenie logom EMT v roku 2011. Je jedinou na Slovensku (v susednej Českej republike je to iba Karlova univerzita). Pod značkou European Master's in Translation (EMT) sú združené najlepšie univerzitné pracoviská členských a vybraných nečlenských krajín Európskej únie, zabezpečujúce výučbu študijného programu prekladateľstvo (a tlmočníctvo), ktoré prešli prísnym výberom posudzovateľov pod vedením Generálneho riaditeľstva pre preklady Európskej komisie. V súčasnosti sa certifikátom EMT môže pýšiť celkovo 81 univerzitných pracovísk.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: archív Emílie Perez

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem