Inovovaný štátny vzdelávací program v praxi budúcich učiteľov cudzích jazykov

Katedra romanistiky v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave otvorila svoj Týždeň vedy a techniky v pondelok 4. novembra prednáškou na tému IŠVP pre oblasť vyučovania cudzích jazykov. Cieľom podujatia určeného predovšetkým študentom učiteľstva francúzštiny, španielčiny a taliančiny bolo objasniť princípy fungovania dvojúrovňového modelu kurikula v SR. Účastníci sa dozvedeli podstatné informácie súvisiace so vznikom, obsahom, ale i zmenami v štátnom vzdelávacom programe pre základné a stredné školy so zameraním na vyučovanie cudzích jazykov. Značná pozornosť bola venovaná rámcovým učebným plánom a vzdelávacím štandardom z cudzích jazykov, ako aj princípom transformácie týchto dokumentov do školských vzdelávacích programov. Prednášku ukončila podnetná diskusia študentov a pedagógov s prednášajúcimi ohľadne vízií a ďalšieho smerovania jazykovej politiky na Slovensku a postavenia učiteľa cudzieho jazyka v súčasnom školskom systéme. Veľmi si vážime, že podujatie prišli svojou účasťou podporiť aj budúci učitelia nemčiny, ruštiny a angličtiny spolu s ich univerzitnými pedagógmi. A napokon naše veľké poďakovanie patrí obom prednášajúcim, doc. PhDr. Anne Butašovej, CSc. (ŠPÚ v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave) a PaedDr. Kataríne Bockaničovej, PhD. (ŠPÚ v Bratislave).
Foto a text : Mária Lalinská
 
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem