Interaktívna prednáška Reálie v reálnom živote

5. novembra 2019 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila interaktívna prednáška o anglicky hovoriacich krajinách s názvom Reálie v reálnom živote. Žiaci vyšších ročníkov ZŠ J. V. Šimka Žitavany a piateho ročníka ZŠ Tribečská Topoľčany sa počas zaujímavého rozprávania študentiek prvého a druhého ročníka bakalárskeho štúdia Lucie Bajákovej a Andrey Kóňovej oboznámili s autentickými osobitosťami vybraných krajín prostredníctvom netradičnej prezentácie v podobe pohyblivej online mapy. Počas prezentácie i po nej mali žiaci možnosť otestovať si svoje vedomosti z danej oblasti formou ústneho kvízu, aktívne sa zapájali a preukázali svoje bohaté vedomosti, podnietili zvedavosť i diskusiu. Veríme, že v budúcnosti budeme môcť naďalej spolupracovať so žiakmi základných škôl aj na iných podujatiach.
Text: Mgr. Ivana Horváthová, PhD., Lucia Bajáková, Andrea Kóňová
Foto: Mgr. Ivana Horváthová, PhD., FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem