Zo septembrových aktivít Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre úzko spolupracuje s Nitrianskym samosprávnym krajom na projekte Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Obidve inštitúcie sú členmi rovnomenného združenia. Európske kultúrne cesty sú nadnárodné kultúrne siete, ktoré prechádzajú najmenej troma partnerskými krajinami. Chránia a propagujú nadnárodné dedičstvo. Keďže zmyslom kreovania kultúrnych ciest je podpora a ochrana dedičstva zo strany viacerých krajín, kultúrne trasy sa realizujú na princípe rovnosti všetkých partnerov.
Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre sa podieľajú na projekte„Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ programu Interreg SVK-CZ. Jeho podstatou je oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú k zatraktívneniu cesty a poskytnutiu zážitkov pre turistov alebo pútnikov. V rámci tohto projektu sa uskutočnilo v dňoch 24. a 25. septembra 2019 v Modré podujatie „Po trase Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Zlínskeho kraja“, kde zástupcovia riešiteľských kolektívov prezentovali dosiahnuté výsledky. Súčasťou programu bolo aj pracovné stretnutie s hejtmanom Zlínkeho kraja Jiří Čunkom a radnými Zlínského kraja, kde s príhovorom vystúpil v mene vedeckého výboru združenia aj jeho predseda prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. sa následne 30. septembra 2019 zúčastnil v hlavnom meste Bulharskej republiky konferencie o nových kultúrnych cestách v podunajskej oblasti, na ktorej bola propagovaná Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Konferenciu otvorili príhovormi jordánska princezná Dana Firas, ktorá je vyslankyňou UNESCO pre kultúrny cestovný ruch, ministerka cestovného ruchu Bulharskej republiky Nikolina Angelkova a minister kultúry Bulharskej republiky Boil Banov. Peter Ivanič mal česť odovzdať Jej Výsosti a ministrom pri osobnom stretnutí publikácie Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Počas podujatia bola v prezentácii propagovaná aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá má významný podiel na rozvoji kultúrnej cesty. Na sofijskej konferencii sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia univerzít, múzeí a Bulharskej akadémie vied, ktorí prejavili záujem o spoluprácu na rozvíjaní spoločného kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda.
Autor: Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Foto: Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem