Intenzívny kurz slovenčiny v Jazykovom centre

Aj tento akademický rok Jazykové centrum usporiadalo dvojtýždenný intenzívny kurz slovenského jazyka pre ukrajinských a ruských študentov prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia v čase od 9. 9. 2019 do 20. 9. 2019. Na organizačnom zabezpečení kurzu sa podieľali prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., v spolupráci s riaditeľkou Jazykového centra FF UKF Mgr. Oľgou Csalovou, PhD. Záujem absolvovať pripravovaný kurz bol potešujúco veľký, a tak jazyková príprava prebiehala v dvoch skupinách podľa úrovne ovládania jazyka (začiatočníci a mierne pokročilí). Na výučbe sa podieľali Mgr. Zuzana Kozárová, PhD., Mgr. Natália Mitková a Mgr. Renáta Pavlová, PhD., ktorá bola zároveň odbornou garantkou kurzu. Študijný program zahŕňal prezentáciu dôležitých gramatických javov, workshopy a konverzačné hodiny. Študenti mali možnosť získať, resp. prehĺbiť a zdokonaliť si svoje komunikačné jazykové kompetencie v slovenskom jazyku, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, spoznať históriu a kultúru Slovenska, vybudovať, príp. upevniť si osobný vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku. Vďaka aplikovanému princípu učenia Direct Method boli hodiny rýchle a dynamické a viedli študentov k aktívnemu používaniu slovenského jazyka. V programe boli zakomponované aj mimoškolské aktivity, ako napríklad exkurzia mestom Nitra a tematická prehliadka Nitrianskeho hradu, ktorú v úlohe kniežaťa Slavobora Nitrianskeho viedol vyštudovaný historik Mgr. Matej Šiška, PhD. V záverečný deň kurzu usporiadalo Jazykové centrum neformálne posedenie spojené s ochutnávkou slovenských pochutín. Študentom, ktorí splnili podmienky, boli odovzdané osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu, a to za prítomnosti dekanky FF UKF doc. PhDr. Jarmily Maximovej, PhD., a prodekana prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc.
 
 
Text: Mgr. Oľga Csalová, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem