Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Intenzívny kurz slovenčiny v Jazykovom centre

Aj tento akademický rok Jazykové centrum usporiadalo dvojtýždenný intenzívny kurz slovenského jazyka pre ukrajinských a ruských študentov prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia v čase od 9. 9. 2019 do 20. 9. 2019. Na organizačnom zabezpečení kurzu sa podieľali prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., v spolupráci s riaditeľkou Jazykového centra FF UKF Mgr. Oľgou Csalovou, PhD. Záujem absolvovať pripravovaný kurz bol potešujúco veľký, a tak jazyková príprava prebiehala v dvoch skupinách podľa úrovne ovládania jazyka (začiatočníci a mierne pokročilí). Na výučbe sa podieľali Mgr. Zuzana Kozárová, PhD., Mgr. Natália Mitková a Mgr. Renáta Pavlová, PhD., ktorá bola zároveň odbornou garantkou kurzu. Študijný program zahŕňal prezentáciu dôležitých gramatických javov, workshopy a konverzačné hodiny. Študenti mali možnosť získať, resp. prehĺbiť a zdokonaliť si svoje komunikačné jazykové kompetencie v slovenskom jazyku, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, spoznať históriu a kultúru Slovenska, vybudovať, príp. upevniť si osobný vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku. Vďaka aplikovanému princípu učenia Direct Method boli hodiny rýchle a dynamické a viedli študentov k aktívnemu používaniu slovenského jazyka. V programe boli zakomponované aj mimoškolské aktivity, ako napríklad exkurzia mestom Nitra a tematická prehliadka Nitrianskeho hradu, ktorú v úlohe kniežaťa Slavobora Nitrianskeho viedol vyštudovaný historik Mgr. Matej Šiška, PhD. V záverečný deň kurzu usporiadalo Jazykové centrum neformálne posedenie spojené s ochutnávkou slovenských pochutín. Študentom, ktorí splnili podmienky, boli odovzdané osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu, a to za prítomnosti dekanky FF UKF doc. PhDr. Jarmily Maximovej, PhD., a prodekana prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc.
 
 
Text: Mgr. Oľga Csalová, PhD.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem