Zastúpenie FF UKF na Ekofestivale 2019


V dňoch 22.-25.8. 2019 sa konal Ekofestival 2019 v Nitre v rámci najväčšej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na Slovensku Agrokomplex 2019.

Zastúpenie Filozofickej fakulty UKF v Nitre na festivale podporila Katedra kulturológie. S odbornou prednáškou „(Nový) vzťah človeka k prírode? Environmentálne angažované umenie„ vystúpila (okrem iných zaujímavých osobností nielen z akademického prostredia) aj Mgr. Katarína Gabašová, PhD., pracovníčka katedry kulturológie. Cieľom prednášky bolo upozorniť na zvláštne postavenie človeka vo svete, ktoré so sebou prináša nielen výhody, ale aj zodpovednosť a záväzky súvisiace s ochranou prírody a trvalo udržateľným rozvojom. Katarína Gabašová prezentovala tvorbu vybraných zahraničných, ale aj slovenských umelcov/-kýň (J. Beuys, L. Hull, G. Sabra, E. Šille...), ktorých tvorba vyzýva od apatie a skepticizmu k občianskemu aktivizmu s ohľadom na aktuálne krízové situácie a budúce hrozby spojené s klimatickými zmenami. Poslucháčov oboznámila s problematikou estetiky prírody v kontexte globálnej environmentálnej krízy. Položila niekoľko otázok, ktoré mali inšpirovať k zmene nášho vzťahu k prírode aj prostredníctvom estetických zážitkov (pozitívnych i negatívnych), ktoré v kontakte s prírodou (aj s devastovanou) získavame. Prostredníctvom environmentálne angažovaného umenia poukázala na etické dôsledky transformácie hodnotovej orientácie človeka.
Hlavným cieľom 2. ročníka festivalu bolo poskytnúť platformu na prezentáciu občianskych združení, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody a životného prostredia, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života. Organizátorom festivalu je občianske združenie Ekologická servisná organizácia – ESORG (zakladateľ a výkonný riaditeľ Ing. Richard Ulianko, predseda Mgr. Jakub Absolon, PhD., podpredseda Mgr. Martin Pavelka). Program Ekofestivalu 2019 ponúkal počas štyroch dní prezentácie ekoiniciatív, odborné prednášky, diskusie, filmové projekcie, tvorivé dielne a súčasťou sprievodného programu bol aj ekojarmok. Ústredné témy odborných prednášok a diskusií mali osloviť publikum a umocniť potrebu uvedomenia si osobnej zodpovednosti a schopnosti uskutočniť zmeny.
Spomedzi pestrého programu kvalitných odborných prednášok sa ťažko vyberá, ale pre zaujímavosť spomenieme, že na festivale vystúpili aj renomovaní odborníci z oblasti vedy a výskumu: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (Slovenská technická univerzita v Bratislave), doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD. (FPV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), doc. Ing. Hubert Palúš, PhD. (PEFC Slovensko) a ďalší.
Potešujúce je, že na realizácii Ekofestivalu 2019 sa dobrovoľnícky podieľali aj absolventky odboru kulturológia Mgr. Adriana Švajdová a Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS. art. Svojou aktivitou a zanietením tak potvrdili dôležitú skutočnosť, že zodpovednosť za tvorbu a ochranu životného prostredia sa týka nás všetkých „nielen“ pracovníkov rezortných organizácií, odborníkov z oblasti prírodných vied či ekoaktivistov. V tejto súvislosti by sme radi dali do pozornosti aj veľmi dôležitú a podnetnú iniciatívu už spomínanej organizácie ESORG (http://www.esorg.sk/) „za bezplastové zóny v supermarketoch“, ktorú je možné podporiť vyplnením elektronického formulára. Veríme, že príležitosť spolupráce na báze dobrovoľníctva využijú aj ďalší študenti/-ky.
Text: Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS. art. , externá doktorandka Katedry kulturológie
Foto: archív Mgr. Jakub Absolon, PhD. (ESORG)
 
DSCF6905
DSCF6664
DSCF6208

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem