Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Zastúpenie FF UKF na Ekofestivale 2019


V dňoch 22.-25.8. 2019 sa konal Ekofestival 2019 v Nitre v rámci najväčšej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na Slovensku Agrokomplex 2019.

Zastúpenie Filozofickej fakulty UKF v Nitre na festivale podporila Katedra kulturológie. S odbornou prednáškou „(Nový) vzťah človeka k prírode? Environmentálne angažované umenie„ vystúpila (okrem iných zaujímavých osobností nielen z akademického prostredia) aj Mgr. Katarína Gabašová, PhD., pracovníčka katedry kulturológie. Cieľom prednášky bolo upozorniť na zvláštne postavenie človeka vo svete, ktoré so sebou prináša nielen výhody, ale aj zodpovednosť a záväzky súvisiace s ochranou prírody a trvalo udržateľným rozvojom. Katarína Gabašová prezentovala tvorbu vybraných zahraničných, ale aj slovenských umelcov/-kýň (J. Beuys, L. Hull, G. Sabra, E. Šille...), ktorých tvorba vyzýva od apatie a skepticizmu k občianskemu aktivizmu s ohľadom na aktuálne krízové situácie a budúce hrozby spojené s klimatickými zmenami. Poslucháčov oboznámila s problematikou estetiky prírody v kontexte globálnej environmentálnej krízy. Položila niekoľko otázok, ktoré mali inšpirovať k zmene nášho vzťahu k prírode aj prostredníctvom estetických zážitkov (pozitívnych i negatívnych), ktoré v kontakte s prírodou (aj s devastovanou) získavame. Prostredníctvom environmentálne angažovaného umenia poukázala na etické dôsledky transformácie hodnotovej orientácie človeka.
Hlavným cieľom 2. ročníka festivalu bolo poskytnúť platformu na prezentáciu občianskych združení, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody a životného prostredia, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života. Organizátorom festivalu je občianske združenie Ekologická servisná organizácia – ESORG (zakladateľ a výkonný riaditeľ Ing. Richard Ulianko, predseda Mgr. Jakub Absolon, PhD., podpredseda Mgr. Martin Pavelka). Program Ekofestivalu 2019 ponúkal počas štyroch dní prezentácie ekoiniciatív, odborné prednášky, diskusie, filmové projekcie, tvorivé dielne a súčasťou sprievodného programu bol aj ekojarmok. Ústredné témy odborných prednášok a diskusií mali osloviť publikum a umocniť potrebu uvedomenia si osobnej zodpovednosti a schopnosti uskutočniť zmeny.
Spomedzi pestrého programu kvalitných odborných prednášok sa ťažko vyberá, ale pre zaujímavosť spomenieme, že na festivale vystúpili aj renomovaní odborníci z oblasti vedy a výskumu: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (Slovenská technická univerzita v Bratislave), doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD. (FPV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), doc. Ing. Hubert Palúš, PhD. (PEFC Slovensko) a ďalší.
Potešujúce je, že na realizácii Ekofestivalu 2019 sa dobrovoľnícky podieľali aj absolventky odboru kulturológia Mgr. Adriana Švajdová a Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS. art. Svojou aktivitou a zanietením tak potvrdili dôležitú skutočnosť, že zodpovednosť za tvorbu a ochranu životného prostredia sa týka nás všetkých „nielen“ pracovníkov rezortných organizácií, odborníkov z oblasti prírodných vied či ekoaktivistov. V tejto súvislosti by sme radi dali do pozornosti aj veľmi dôležitú a podnetnú iniciatívu už spomínanej organizácie ESORG (http://www.esorg.sk/) „za bezplastové zóny v supermarketoch“, ktorú je možné podporiť vyplnením elektronického formulára. Veríme, že príležitosť spolupráce na báze dobrovoľníctva využijú aj ďalší študenti/-ky.
Text: Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS. art. , externá doktorandka Katedry kulturológie
Foto: archív Mgr. Jakub Absolon, PhD. (ESORG)
 
DSCF6905
DSCF6664
DSCF6208
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem