Erasmus mobilita v Perme

V dňoch 5. – 11. júna 2019 sa prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. zúčastnil na Erasmus mobilite na Federal State Autonomous Educational University v Perme v Ruskej federácii. Absolvoval pracovné stretnutia s vedením Fakulty sociálnych a humanitných vied, pedagogickými pracovníkmi Katedry histórie a koordinátorkou Erasmu na univerzite. Boli prediskutované konkrétne možnosti vzájomnej spolupráce, o ktorú pedagógovia i študenti v Perme prejavili veľký záujem.
Okrem osobných stretnutí s kolegami a študentmi bol prof. Zozuľak požiadaný vystúpiť s prednáškou pre študentov na tému „Nitra je mestom svätých Cyrila a Metoda“, po ktorej nasledovala zaujímavá diskusia. O výsledky svojej vedeckovýskumnej práce v rámci riešenia projektu APVV s názvom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116) sa podelil v ďalšej prednáške s názvom „Byzantské hodnoty a slovanské kultúrne dedičstvo“.
V budúcom semestri dvaja študenti z Univerzity v Perme absolvujú výmenný pobyt na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Rovnakú možnosť študovať na Univerzite v Perme majú aj dvaja študenti Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Foto: Матвей Ефименко

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem