Július Fujak prednášal na University of Helsinki

Pracovník Katedry kulturológie prof. PhDr. Július Fujak, PhD., nedávno absolvoval v rámci programu Erasmus+ krátkodobý prednáškový pobyt v hlavnom meste Fínska. Prednášal doktorandom a kolegom z Department of Philosophy, History and Art/Musicology vo svetových rebríčkoch vysoko hodnotenej University of Helsinki (Helsingin yliopisto).
prof. Fujak
Prof. Július Fujak pri budove University of Helsinki.
Jeho štyri odborné prednášky sa týkali výskumu hudobnej estetiky a semiotiky (existenciálna fenomenalita hudby, vlastný alternatívny model hudobnej semiózy, reflexia semiotiky hudby Petra Faltina), ako aj vplyvu teórie na jeho hudobno-umeleckú tvorbu. Okrem iného prezentoval prítomným aj časť riešeného katedrového výskumu VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989 (od minulého roka ho vedie ako zodpovedný riešiteľ), v ktorej sa zameral na slovenskú alternatívnu hudbu na prelome 20. a 21. storočia.
centrálna knižnica
Centrálna knižnica Oodi.
knižnica University of Helsinki
Interiér knižnice University of Helsinki yliopisto.
Fínski kolegovia a priatelia mu pripravili bohatý program. Zaujímavou bola návšteva elektroakustického pracoviska, v ktorom sa stretol s prof. Kaiom Lassfolkom, pričom na samotnej pôde univerzity, vrátane jej historicky vzácnych častí, profesora sprevádzal dlhoročný predseda International Association of Semiotic Studies prof. Eero Tarasti. Ten, mimochodom, prednášal na UKF v roku 2007 v rámci sympózia Convergences and Divergences of Existential Semiotics, ktoré organizoval prof. Fujak. V rámci večerného programu sa spoločne zúčastnili koncertu Fínskej filharmónie, ktorý sa pod taktovkou svetoznámej dirigentky Susanne Mälkki konal v nádhernej koncertnej sieni v Music Centre of Helsinki.
prof. Fujak s prof. Tarastim
Prof. Július Fujak s prof. Eerom Tarastim v jeho pracovni.
Potešujúcou informáciou je, že prof. Tarasti by rád opätovne nadviazal na dávnejšiu dobrú spoluprácu s našou univerzitou a recipročne by na základe pozvania prof. Fujaka mal ešte v tomto roku prednášať v rámci renomovaného vedeckého cyklu Interdisicplinárne dialógy FF UKF. Súčasťou ich spoločných rozhovorov v Helsinkách bol aj náčrt ďalšej možnej spolupráce (súvisiacej de facto aj s ocenením tradície tzv. Nitrianskej semiotickej školy), ktorá by v budúcnosti mohla vyústiť do zorganizovania svetovej konferencie International Congress on Musical Signication. Jej 16. ročník by sa mohol v období rokov 2021 – 2022 uskutočniť na našej nitrianskej univerzite.
koncertná sieň
Interiér koncertnej siene hudobného centra Helsingin musiikkitalo.
Text: Mgr. art. Michal Kočiš, FF – Katedra kulturológie
Foto: Eila Tarastiová, archív J. F.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem