Výmenný pobyt projektu Erasmus+ KA107 v Minsku

Z Bieloruska v dňoch 8. – 17. apríla 2019 pricestovali na Slovensko doc. Dmitrij Dziatko, CSc. (vedúci Katedry jazykovedy a lingvodidaktiky) a Viktória Simonovič (doktorandka katedry). Doc. Dziatko sa v sérii svojich prednášok venoval problematike vývoja a kodifikácie bieloruského jazyka , priblížil historické okolnosti jeho formovania a vyjadril sa k otázkam bilingvizmu nielen na území Bieloruska, ale aj na území celého bývalého ZSSR.
V dňoch 10. – 19. mája 2019 do Minska na Bieloruskú štátnu pedagogickú univerzitu M. Tanka vycestovali prof. Natália Muránska, PhD. a Mgr. Miriama Bilčíková, PhD. Prof. Muránska vo svojich vystúpeniach informovala o aktuálnych otázkach slovenskej rusistiky, prednášala o recepcii ruskej literatúry na Slovensku, objasnila podstatu esteticko-antropologickej koncepcie literatúry a umenia, ktorá vznikla a z ktorej vychádza nitrianska rusistika. Mgr. Bilčíková predstavila možnosti štúdia predovšetkým na FF UKF, poukázala na jeho výhody (o i. v Bielorusku sa za vysokoškolské štúdium platí) a propagovala aktivity organizované KRUS pre študentov. Okrem prednášok sa N. Muránska a M. Bilčíková zúčastnili medzinárodného seminára Education of the 21th century: International Experience in Supporting Students (14. máj 2019).
V rámci pobytu N. Muránska a M. Bilčíková navštívili aj ďalšiu univerzitu – Bieloruskú štátnu univerzitu, konkrétne kabinet slovenskej filológie, na ktorej recipročne pôsobí slovenský lektor Peter Milčák. Jediná bieloruská lektorka na Slovensku – Hanna Shvaba, pôsobí od roku 2017 práve na KRUS FF UKF v Nitre. Bieloruských študentov slovenčiny a ruštiny zaujala prednáška o otázkach prekladu umeleckého textu z ruštiny do slovenčiny (N. Muránska), no veľa otázok vyvolali aj informácie o možnostiach štúdia na UKF v Nitre (M. Bilčíková). Študijná časť pobytu sa uskutočnila v Národnej bieloruskej knižnici, ktorej archívne fondy a moderné vybavenie môžeme minským kolegom a študentom v dobrom závidieť.
Projekt Erasmus+ KA107 je realizovaný aj na úrovni výmeny doktorandov. Mgr. Mária Bačová (KRUS FF UKF) sa v súčasnosti nachádza na 4-mesačnom výmennom pobyte na univerzite v Minsku, kde pracuje na svojej dizertačnej práci a na jeseň r. 2019 Katedra rusistiky príjme bieloruskú doktorandku Jelizavetu Volkovú (Katedra jazykovedy a lingvodidaktiky BGPU M. Tanka).
Na záver môžeme len konštatovať, že pobyty v rámci projektu Erasmus+ KA107 obohatili obe zúčastnené strany tak z pedagogického ako aj z odborného hľadiska. Sme presvedčené, že nadviazané pracovné kontakty budú zmysluplne pokračovať aj v budúcnosti.
Text: prof. N. Muránska, PhD. a Mgr. M. Bilčíková, PhD.
Foto: Mgr. M. Bačová
 
krus minsk 1
Doc. Dmitrij Dziatko, CSc. na UKF v Nitre
 
krus minsk 2
M. Bilčíková, D. Dziatko, N. Muránska pred symbolom BGPU M. Tanka v Minsku
 
krus minsk 3
N. Muránska, M. Bilčíková na pôde Filologickej fakulty BGPU
 
krus minsk 4
N. Muránska prednáša na BGPU
 
krus minsk 5
M. Bilčíková informuje o možnostiach štúdia na FF UKF
 
krus minsk 6
N. Muránska, P. Milčák, M. Bilčíková pred kabinetom slovakistiky BGU
 
krus minsk 7
Študenti slovenčiny a ruštiny na BGU
 
krus minsk 8
Účastníci medzinárodného seminára Education of the 21th century

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem