Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Výmenný pobyt projektu Erasmus+ KA107 v Minsku

Z Bieloruska v dňoch 8. – 17. apríla 2019 pricestovali na Slovensko doc. Dmitrij Dziatko, CSc. (vedúci Katedry jazykovedy a lingvodidaktiky) a Viktória Simonovič (doktorandka katedry). Doc. Dziatko sa v sérii svojich prednášok venoval problematike vývoja a kodifikácie bieloruského jazyka , priblížil historické okolnosti jeho formovania a vyjadril sa k otázkam bilingvizmu nielen na území Bieloruska, ale aj na území celého bývalého ZSSR.
V dňoch 10. – 19. mája 2019 do Minska na Bieloruskú štátnu pedagogickú univerzitu M. Tanka vycestovali prof. Natália Muránska, PhD. a Mgr. Miriama Bilčíková, PhD. Prof. Muránska vo svojich vystúpeniach informovala o aktuálnych otázkach slovenskej rusistiky, prednášala o recepcii ruskej literatúry na Slovensku, objasnila podstatu esteticko-antropologickej koncepcie literatúry a umenia, ktorá vznikla a z ktorej vychádza nitrianska rusistika. Mgr. Bilčíková predstavila možnosti štúdia predovšetkým na FF UKF, poukázala na jeho výhody (o i. v Bielorusku sa za vysokoškolské štúdium platí) a propagovala aktivity organizované KRUS pre študentov. Okrem prednášok sa N. Muránska a M. Bilčíková zúčastnili medzinárodného seminára Education of the 21th century: International Experience in Supporting Students (14. máj 2019).
V rámci pobytu N. Muránska a M. Bilčíková navštívili aj ďalšiu univerzitu – Bieloruskú štátnu univerzitu, konkrétne kabinet slovenskej filológie, na ktorej recipročne pôsobí slovenský lektor Peter Milčák. Jediná bieloruská lektorka na Slovensku – Hanna Shvaba, pôsobí od roku 2017 práve na KRUS FF UKF v Nitre. Bieloruských študentov slovenčiny a ruštiny zaujala prednáška o otázkach prekladu umeleckého textu z ruštiny do slovenčiny (N. Muránska), no veľa otázok vyvolali aj informácie o možnostiach štúdia na UKF v Nitre (M. Bilčíková). Študijná časť pobytu sa uskutočnila v Národnej bieloruskej knižnici, ktorej archívne fondy a moderné vybavenie môžeme minským kolegom a študentom v dobrom závidieť.
Projekt Erasmus+ KA107 je realizovaný aj na úrovni výmeny doktorandov. Mgr. Mária Bačová (KRUS FF UKF) sa v súčasnosti nachádza na 4-mesačnom výmennom pobyte na univerzite v Minsku, kde pracuje na svojej dizertačnej práci a na jeseň r. 2019 Katedra rusistiky príjme bieloruskú doktorandku Jelizavetu Volkovú (Katedra jazykovedy a lingvodidaktiky BGPU M. Tanka).
Na záver môžeme len konštatovať, že pobyty v rámci projektu Erasmus+ KA107 obohatili obe zúčastnené strany tak z pedagogického ako aj z odborného hľadiska. Sme presvedčené, že nadviazané pracovné kontakty budú zmysluplne pokračovať aj v budúcnosti.
Text: prof. N. Muránska, PhD. a Mgr. M. Bilčíková, PhD.
Foto: Mgr. M. Bačová
 
krus minsk 1
Doc. Dmitrij Dziatko, CSc. na UKF v Nitre
 
krus minsk 2
M. Bilčíková, D. Dziatko, N. Muránska pred symbolom BGPU M. Tanka v Minsku
 
krus minsk 3
N. Muránska, M. Bilčíková na pôde Filologickej fakulty BGPU
 
krus minsk 4
N. Muránska prednáša na BGPU
 
krus minsk 5
M. Bilčíková informuje o možnostiach štúdia na FF UKF
 
krus minsk 6
N. Muránska, P. Milčák, M. Bilčíková pred kabinetom slovakistiky BGU
 
krus minsk 7
Študenti slovenčiny a ruštiny na BGU
 
krus minsk 8
Účastníci medzinárodného seminára Education of the 21th century
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem