Metamorfózy náboženstva a spirituality

23. mája 2019 sa na Univerzite Kardinála Štefana Wyszyńského vo Varšave (UKSW) konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Metamorfózy náboženstva a spirituality. Podujatie sa konalo pod patronátom Asociácie pre medzinárodné štúdium náboženstva v strednej a východnej Európe (ISORECEA) a Sekcie sociológie náboženstva Poľského sociologického združenia (SSR PTS). Po privítaní a úvodných pozdravoch odzneli podnetné prednášky sociológov náboženstva zo siedmich krajín (Taliansko, Nemecko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Ukrajina a Arménsko).
Akousi pomyselnou bázou týchto prednášok a následných diskusií bolo vystúpenie prof. Roberta Ciprianiho z Univerzity Roma Tre v Taliansku, ktorý hovoril na tému Rozptýlené náboženstvo. Týmto slovným spojením sa snažil podčiarknuť, že náboženstvo, resp. náboženského hodnoty a idey nezanikajú, ale menia svoje miesto v spoločnosti – konkrétne tvrdil, že sú čoraz zriedkavejšie „koncentrované“ vo svätyniach a čoraz častejšie „rozptýlené“ po širokom okolí, a preto sa možno s nimi stretnúť v rôznych sférach života.
Na túto myšlienku nadviazal vo svojej prednáške aj prof. Egon Spiegel z Vechtskej univerzity v Nemecku, ktorý sa snažil zdôrazniť, že „cirkevná ľahostajnosť“ nie je to isté ako „náboženská ľahostajnosť“. Podľa neho mnohí veriaci ľudia sú jednoducho sklamaní z náboženských inštitúcií (napr. zo zakrývania, neriešenia alebo nedostatočného riešenia pálčivých problémov), a preto sa vo vzťahu k nim postupne stávajú ľahostajní, avšak to neznamená, že sú ľahostajní aj vo vzťahu k náboženstvu, resp. Bohu.
Ďalší prednášajúci z rôznych univerzít hovorili o náboženstve a religiozite v sociálnom živote, sociálnej komunikácii, spoločnosti rizika, ale najmä o kontinuite a zmene náboženstva a spirituality vo svojich krajinách. Slovensko a konkrétne Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na predmetnej medzinárodnej vedeckej konferencii zastupoval doc. Ondrej Štefaňak z Katedry sociológie FF, ktorý rozprával na tému premien náboženskej viery a praxe uprostred slovenskej mládeže.
Text a foto: doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD., FF – Katedra sociológie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem