Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Testovanie jazykových znalostí

Jazykové centrum FF UKF 30. apríla 2019 zorganizovalo seminár pre študentov UKF, ktorí sa zaujímajú o cudzie jazyky a možnosti potvrdenia svojich jazykových zručností. Zakladateľom testovania a certifikácie je Európske konzorcium pre certifikáciu a znalosti moderných európskych jazykov (ECL), ktoré vzniklo v roku 1992 v Londýne. Konzorcium zabezpečuje testovanie a vydávanie certifikátov v rámci Európskej únie. Členovia Konzorcia vytvárajú medzinárodne porovnateľné, štandardizované jazykové skúšky pre jednotlivé európske jazyky. Projekt podporil v čase jeho vzniku európsky program ERASMUS a LINGUA a je členom asociácie ALTE (The Association of Language Testers in Europe).
Študentom sa v úvode semináru prihovorila riaditeľka JC FF Mgr. Oľga Csalová, PhD., a následne nato koordinátorka ECL, Mgr. Renáta Pavlová, PhD., predstavila študentom Národné skúškové centrum ECL na UKF, ktoré plní túto funkciu od roku 2003. Jeho úlohou je vypracovanie testov z materinského jazyka, realizovanie jazykových skúšok z cudzieho jazyka, koordinovanie regionálnych skúškových centier na Slovensku a vyhodnocovanie testov. V súčasnosti má tento štatút 14 skúškových centier na Slovensku.
Študenti boli oboznámení s možnosťami jazykovej prípravy z cudzieho jazyka na certifikovanú jazykovú skúšku ECL. Elektronický spôsob prihlásenia a informácie o skúške ECL aj v elektronickej verzii podrobne predstavila študentom Mgr. Zuzana Kozárová, PhD., z Jazykového centra.
Po prednáške o formáte jazykovej skúšky, ktorá pozostáva z dvoch častí (písomnej a ústnej), nasledoval workshop pre študentov. Študenti si mohli vyskúšať priebeh ústnej skúšky, ktorá sa nahráva a boduje. „Študenti dostali záznam z ústnej skúšky, na ktorom bodovo vyhodnocovali formálnu správnosť, lexiku, výslovnosť, štýl a komunikatívnu efektívnosť u svojich spolužiakov. V učebni sa ozývala angličtina, nemčina, ruština, ale aj slovenčina z radu zahraničných študentov. Takýto spôsob merania si jazykových znalostí študentov povzbudil a čiastočne aj prelomil ich jazykovú bariéru,“ priblížila priebeh workshopu Mgr. Renáta Pavlová, PhD.
Ambíciou Konzorcia je podporovať multilingválnosť v európskom prostredí s cieľom uspieť v medzinárodnej súťaži. Konzorcium neustále rozširuje portfólio cudzích jazykov, súčasťou ktorého sú nielen tzv. veľké, ale aj tzv. malé európske jazyky. V súčasnosti je možnosť testovania v 14 európskych jazykoch (nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, ruština, poľština, čeština, bulharčina, chorvátčina, rumunčina, srbčina, maďarčina, španielčina a slovenčina pre zahraničných záujemcov). O globalizačnom procese svedčí aj skutočnosť, že Konzorcium rozšírilo ponuku jazykov aj o hebrejčinu.
V Národnom skúškovom centre na FF UKF, riaditeľkou ktorého je prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., prebiehajú skúšky zo slovenčiny, nemčiny, angličtiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny a maďarčiny. Skúšky prebiehajú 5x ročne a prihlášky sa registrujú cez webovú stránku Jazykového centra: www.jc.ff.ukf.sk. O takýto typ certifikátu prejavujú záujem nielen študenti, ale aj vysokoškolskí pedagógovia, zahraniční lektori, doktorandi a rovnako evidujeme aj záujemcov z obchodnej či diplomatickej sféry či individuálnych záujemcov, ktorí potrebujú doložiť svoje jazykové znalosti. Nárast nových skúškových centier ECL na Slovensku nás presviedča o tom, že záujem o potvrdenie jazykových znalostí je veľký a snaha uspieť v konkurencii na európskom trhu je markantná. Inšpiráciou pre takýto pozitívny prístup k cudzím jazykom môžu byť pre nás aj slová rakúskeho filozofa Ludwiga Wittgensteina: „The limits of my language are the limits of my world.“
 
Text a foto: Mgr. Renáta Pavlová, PhD. - Jazykové centrum FF UKF
 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem