Testovanie jazykových znalostí

Jazykové centrum FF UKF 30. apríla 2019 zorganizovalo seminár pre študentov UKF, ktorí sa zaujímajú o cudzie jazyky a možnosti potvrdenia svojich jazykových zručností. Zakladateľom testovania a certifikácie je Európske konzorcium pre certifikáciu a znalosti moderných európskych jazykov (ECL), ktoré vzniklo v roku 1992 v Londýne. Konzorcium zabezpečuje testovanie a vydávanie certifikátov v rámci Európskej únie. Členovia Konzorcia vytvárajú medzinárodne porovnateľné, štandardizované jazykové skúšky pre jednotlivé európske jazyky. Projekt podporil v čase jeho vzniku európsky program ERASMUS a LINGUA a je členom asociácie ALTE (The Association of Language Testers in Europe).
Študentom sa v úvode semináru prihovorila riaditeľka JC FF Mgr. Oľga Csalová, PhD., a následne nato koordinátorka ECL, Mgr. Renáta Pavlová, PhD., predstavila študentom Národné skúškové centrum ECL na UKF, ktoré plní túto funkciu od roku 2003. Jeho úlohou je vypracovanie testov z materinského jazyka, realizovanie jazykových skúšok z cudzieho jazyka, koordinovanie regionálnych skúškových centier na Slovensku a vyhodnocovanie testov. V súčasnosti má tento štatút 14 skúškových centier na Slovensku.
Študenti boli oboznámení s možnosťami jazykovej prípravy z cudzieho jazyka na certifikovanú jazykovú skúšku ECL. Elektronický spôsob prihlásenia a informácie o skúške ECL aj v elektronickej verzii podrobne predstavila študentom Mgr. Zuzana Kozárová, PhD., z Jazykového centra.
Po prednáške o formáte jazykovej skúšky, ktorá pozostáva z dvoch častí (písomnej a ústnej), nasledoval workshop pre študentov. Študenti si mohli vyskúšať priebeh ústnej skúšky, ktorá sa nahráva a boduje. „Študenti dostali záznam z ústnej skúšky, na ktorom bodovo vyhodnocovali formálnu správnosť, lexiku, výslovnosť, štýl a komunikatívnu efektívnosť u svojich spolužiakov. V učebni sa ozývala angličtina, nemčina, ruština, ale aj slovenčina z radu zahraničných študentov. Takýto spôsob merania si jazykových znalostí študentov povzbudil a čiastočne aj prelomil ich jazykovú bariéru,“ priblížila priebeh workshopu Mgr. Renáta Pavlová, PhD.
Ambíciou Konzorcia je podporovať multilingválnosť v európskom prostredí s cieľom uspieť v medzinárodnej súťaži. Konzorcium neustále rozširuje portfólio cudzích jazykov, súčasťou ktorého sú nielen tzv. veľké, ale aj tzv. malé európske jazyky. V súčasnosti je možnosť testovania v 14 európskych jazykoch (nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, ruština, poľština, čeština, bulharčina, chorvátčina, rumunčina, srbčina, maďarčina, španielčina a slovenčina pre zahraničných záujemcov). O globalizačnom procese svedčí aj skutočnosť, že Konzorcium rozšírilo ponuku jazykov aj o hebrejčinu.
V Národnom skúškovom centre na FF UKF, riaditeľkou ktorého je prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., prebiehajú skúšky zo slovenčiny, nemčiny, angličtiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny a maďarčiny. Skúšky prebiehajú 5x ročne a prihlášky sa registrujú cez webovú stránku Jazykového centra: www.jc.ff.ukf.sk. O takýto typ certifikátu prejavujú záujem nielen študenti, ale aj vysokoškolskí pedagógovia, zahraniční lektori, doktorandi a rovnako evidujeme aj záujemcov z obchodnej či diplomatickej sféry či individuálnych záujemcov, ktorí potrebujú doložiť svoje jazykové znalosti. Nárast nových skúškových centier ECL na Slovensku nás presviedča o tom, že záujem o potvrdenie jazykových znalostí je veľký a snaha uspieť v konkurencii na európskom trhu je markantná. Inšpiráciou pre takýto pozitívny prístup k cudzím jazykom môžu byť pre nás aj slová rakúskeho filozofa Ludwiga Wittgensteina: „The limits of my language are the limits of my world.“
 
Text a foto: Mgr. Renáta Pavlová, PhD. - Jazykové centrum FF UKF
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem