Ďakovný list prof. Larise Porfirievne Golikovej, CSc. (Rusko)

Dekanka Filozofickej fakulty UKF doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. udelila ďakovný list prof. Larise Porfirievne Golikovej, CSc. „za dlhoročnú tvorivú spoluprácu a mimoriadny vklad do rozvoja rusko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahov, za celkovú angažovanosť vo vedeckej a posudzovateľskej činnosti pri vytváraní trvalých hodnôt na akademickej pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre (Slovenská republika) a Filologickej fakulty Kubánskej štátnej univerzity v Krasnodare (Ruská federácia)“.
Prof. L. P. Golikova, CSc. patrí v súčasnosti medzi popredné ruské odborníčky na ruskú literatúru 20. a 21. storočia, na recepciu inonárodných literatúr (arménska, gruzínska, osetská, kaukazská) a na slovensko-ruské literárne a kultúrne vzťahy, je autorkou 6 monografií, stoviek štúdií a publikácií. Jej záujem o slovenskú literatúru vznikal v rokoch 1997-98, kedy pracovala na katedre rusistiky ako lektorka ruského jazyka a pretrval až do dnešných dní.
V prednáškach o stave a problémoch súčasnej ruskej literatúry v dňoch 29. 4. – 6. 5. 2019 zdôrazňovala, že je to proces zatiaľ otvorený a neuzavretý, absentuje v ňom jednotný i jednotiaci element, či hodnotový prístup, hovorí sa o tzv. novom realizme, resp. neorealizme. Prof. Golikova priblížila diela a tvorbu jednotlivých spisovateľov, ktorých predstavila ako autorov „brutálneho realizmu“ (Zachar Prilepin, Dmitrij Gluchovskij, Vladimír Tučkov), antiutópie (Tatiana Tolstaja, Anna Starobinec), či „ruského Umberta Eca“ (Eugen Vodolazkin). Ďalej poukázala aj na fakt, že postmodernistická vlna ruskej literatúry sa snaží dokázať nefunkčnosť a odžitosť realizmu, o čom svedčia početné postmoderné (často parodické) spracovania diel ruských klasikov (napr. poviedka A. P. Čechova – Dáma s psíkom).
Vzhľadom na celkovú náročnosť uchopenia teoretických problémov týkajúcich sa súčasného stavu ruskej literatúry a literárnej vedy (z optiky slovenskej literárnej vedy), i celkový nedostatok informácií, prednášky a konzultácie s prof. Golikovou boli odborným prínosom pre študentov i pedagógov Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Ďakovný list prof. Larise Porfirievne Golikovej, CSc. v mene dekanky odovzdal dňa 2. mája 2019 prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
 
krus dakovny list
 
Text: prof. N. Muránska, Katedra rusistiky FF UKF
Foto: Mgr. P. Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem