Prednáška o možnostiach prekladateľskej praxe

Dňa 30. apríla 2019 sa v priestoroch FF UKF pre študentov prekladateľstva-tlmočníctva uskutočnila prednáška o možnostiach absolvovania odbornej praxe vo firme Mühlbauer Technologies, s.r.o. Podujatie zorganizoval PhDr. Andrej Zahorák, PhD. z Katedry translatológie FF UKF v Nitre.
Firmu reprezentovali jej zástupkyne Mgr. Jana Beňová a Mgr. Martina Maceková. V úvode predstavili zameranie a fungovanie spoločnosti na európskom trhu a študentov oboznámili s možnosťami praxe a stáží na oddelení technickej dokumentácie. Okrem odbornej praxe sa diskutovalo aj o možnosti využitia konzultácií pri záverečných prácach terminologického charakteru.
Keďže Katedra translatológie FF UKF v Nitre si okrem kvalitnej odbornej prípravy študentov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia kladie za cieľ oboznámiť ich so špecifikami prekladateľského trhu a poskytnúť im čo možno najviac možností odbornej praxe už počas štúdia, teší nás skutočnosť, že podobné podujatia sa u budúcich prekladateľov a prekladateliek tešia veľkej obľube. Nemenej dôležitou je rovnako skutočnosť, že katedra reflektuje aktuálne požiadavky prekladateľského trhu a v tomto smere neustále nadväzuje nové kontakty.
 
prekladatelska prax1
prekladatelska prax2
prekladatelska prax3
 
Text: PhDr. Andrej Zahorák, PhD. – Katedra translatológie FF UKF
Foto: Mgr. Mária Koscelníková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem